Home>Energi>Miljøsertifisering
Et bilde som inneholder tekst, person, mann Automatisk generert beskrivelse
Energi Front Næringsliv Nyhet

Miljøsertifisering

Sirdal Transportservice (STS) fikk onsdag diplom fra Miljøfyrtårn for å ha oppnådd en nasjonal miljøsertifisering for selskapet. Ordfører Jonny Liland i Sirdal kommune overrakte diplomet til eier og daglig leder Tormod Magne Josdal.

Arrangementet fant sted i lokalene til STS i Finsnes Næringsbygg. Sertifiseringen gjelder regler innen HMS, selve laste- og varebilene. Josdal kan ikke benytte seg av El-biler foreløpig, men lastebilene er av nyere dato og de benytter Euro 6 motorer.

  • Den renseprosessen som finner sted i disse motorene, er svært god. Utslippet av dieselbrennstoffet er reinere når det kommer ut, enn inn, sier Josdal og legger til at lastebilene er nyere enn 2017.

Foto: Ordfører Jonny Liland (til høyre) overrakte diplomet Miljøfyrtårn til Tormod Magne Josdal.

Et bilde som inneholder tekst, himmel, bilvei, lastebil

Automatisk generert beskrivelse

Fire lastebiler av denne typen har STS.

Miljøfyrtårn-programmet har høstet stor anerkjennelse. Som den første nasjonale ordningen i Europa, ble Miljøfyrtårn anerkjent av EU i 2017. Etter langvarig vurdering ble beslutningen om å anerkjenne Miljøfyrtårn vedtatt av Europakommisjonen 6. desember 2017. Dette beviser at ordningen holder en høy miljøstandard og kvalitet på linje med internasjonale merkeordninger som EMAS og ISO 14001.

For STS har det vært en lang prosess for å bli miljøgodkjent. En rekke spørsmål og tester er besvart underveis. Når selskapet skal delta i konkurranse om oppdrag, er det viktig å vise til et sertifikat av denne klassen. Det betyr mye når en skal kjempe om nye ordrer.

Annonse

I det vanskelige korona-året, hadde STS en omsetning på 6.097.000 kroner. Årsresultatet ble 136.000 kroner. Tormod Magne Josdal er eier av selskapet og han eier også 60 prosent av Sirdalsbussen, som består av seks busser og tre minibusser.

  • Skolerutene er det viktigste for dette selskapet. Under pandemien har turbusskjøring vært heller labert, men nå er dette på vei oppover igjen, sier Josdal.

STS har en fast godsrute tur/retur Sirdal – Stavanger daglig. I tillegg har selskapet fast oppdrag fra Coop med kjøring til butikkene i indre del av Lister-regionen. Så er det kjøring for næringslivet i kommunen og oppdrag som en får forespørsel om.

  • I sommer måtte vi ta et oppdrag fra Norhard til Lofoten, fordi det hastet med noe utstyr. Eller en tur til Voss med noe annet utstyr. Det er hasteoppdrag som plutselig kommer, sier Josdal.

Et bilde som inneholder tekst, utendørs, bilvei, transport

Automatisk generert beskrivelse

To varebiler har STS.

Han kjøpte Sirdal & Gyland Bilruter i 1984. Et selskap fra 1922. Det er blitt endret og omorganisert flere ganger. Rute- og godstrafikken er ikke det samme som i starten, men neste år er det likevel 100 år siden selskapet ble grunnlagt. Det skal markeres med dagens ruter og tilbud.

Å være lastebilsjåfør kan medføre lange dager, fordi de fleste oppdrag og dager ikke er like. Det varierer stort etter mengde med gods og kjørelengde for oppdraget. Josdal medgir at det ikke er lett å få tak i sjåfører lenger. Derfor er han ofte å se på landveien med en lastebil.

  • Nå skal bilene merkes med klistermerke om at vi er blitt sertifisert med Miljøfyrtårn, sier en fornøyd Josdal, før han må dra til Stavanger for å kjøre et oppdrag til Sørlandet.