Home>Nyhet>Ny bru i Dirdal ferdig
Et bilde som inneholder himmel, utendørs, scene, vei Automatisk generert beskrivelse
Nyhet Samferdsel

Ny bru i Dirdal ferdig

Ny bru på fylkesvei 450 i Dirdal er nå tatt i bruk. Den erstatter den smale og gamle brua fra 1941, ved vegmuseet i Dirdal.

De siste årene har det vært innsnevring over brua, fordi den ikke tålte to større kjøretøy samtidig. Entreprenør Bjelland har hatt arbeidene, som startet i juni. I noen måneder har det vært omkjøring på vestsiden av brua.

Den nye brua beholder navnet Frøyland bru. Meningen var å erstatte navnet til Einerholmen, men det ble det reaksjoner på.

Brua er både lengre og bredere enn den gamle. Bredden er nå åtte og en halv meter. Prosjektleder Matthew Millington i Rogaland fylkeskommune opplyser at kostnaden på bruprosjektet vil komme på mellom 12-13 millioner kroner. Millington sier det har vært et vellykket prosjekt som har gått etter framdriftsplanen.

Foto: Bruprosjektet på fylkesvei 450 i Dirdal er ferdig.

Et bilde som inneholder gress, utendørs, tre, bilvei

Automatisk generert beskrivelse

Bilde av den gamle brua, før arbeidene startet.

Annonse