Home>Nyhet>Overtakelse av Fv 450 13. desember
Et bilde som inneholder himmel, utendørs Automatisk generert beskrivelse
Nyhet Samferdsel

Overtakelse av Fv 450 13. desember

Bertelsen & Garpestad har gitt beskjed til Agder Fylkeskommune om at det blir overtakelse av veiprosjektet på fylkesvei 450, fra Tjørhomfjellet til det nye GP-krysset på Sinnes, mandag 13. desember.

Torsdag og fredag ble mesteparten av det gjenstående på veien og gang-/sykkelvei asfaltert. En etappe ved Beinesvatnet gjenstår, men først må en trapp ferdiggjøres og gang-/sykkelveien planeres.

I tillegg skal alle veilys være klare, sammen med rekkverk. Dette kommer på yttersiden av gang-/sykkelveien på den 900 meter lange strekningen.

  • Det viktigste ved overtakelse er at trafikksikkerheten blir ivaretatt. Vi prioriterer det høyest, sier Magne Tveiten, byggeleder i Agder Fylkeskommune.

Nå er det lagt ett lag med asfalt. Ifølge Tveiten skal det til våren legges et nytt og siste lag med asfalt.

Første byggetrinn var en kontrakt på rundt 23 millioner kroner, det handlet om selve rundkjøringen og deler av gang-/sykkelveien. Så kom det til opsjoner på mer gang-/sykkelvei samt litt mer veibygging, en kontrakt til rundt 10,4 millioner kroner. Totalt en samlet kontraktsverdi på 33 millioner kroner. Entreprenør er Bertelsen & Garpestad.

Foto: Asfaltarbeidet ble ferdig på fredag, like før frosten og vinteren satte inn.

Annonse