Home>Front>Politikk er å ville – ikke dille
Et bilde som inneholder person, mann, vegg, innendørs Automatisk generert beskrivelse
Front Kommunen Nyhet

Politikk er å ville – ikke dille

Politikk er å ville – ikke dille, sa ordfører Jonny Liland (ap) i Sirdal formannskap torsdag. Kommunestyret behandlet senere på kvelden budsjettjustering for 2021. Litt forsinket, justeringene skulle vært i april og i august.

Ordføreren ga ros og takket for godt politisk og administrativt arbeid. Det gir resultatfremgang og gjennomføringskraft. Et godt engasjement han satte pris på. Han viste blant annet til «heimesommer» og til GP-krysset. Han valgte å se det positive i denne arbeidsmåten, selv om det er uvanlig. Liland mente at det skaper et bedre Sirdal med å få opp aktiviteten.

Rådmann Svein Tore Åtland minnet både formannskap og kommunestyre om de store linjene. En god økonomi og en god økonomistyring. Det viser igjen for måltallene og nevnte 14,5 prosent i driftsresultat i 2020.Han forventer samme gode resultat for inneværende år.

Thor Jørgen Tjørkom (sp) var glad for at rådmannen nevnte at det var en god situasjon for kommunen. Handlingsrommet gjør dette mulig med skatter og inntekt fra eierskap i Agder Energi og konsesjonskraft. Han nevnte også overskridelser til energi for næringslivet, men den ordningen støttet han.

Tjørhom nevne også at en sliter med frister for økonomisaker. Han kunne ønsket å kunne se resultater og konsekvenser i konkrete tall og tekst når det kommer forslag til vedtak.

Foto: Politikk er å ville – ikke dille, sa ordfører Jonny Liland (ap).

Annonse

Et bilde som inneholder person, innendørs, mann

Automatisk generert beskrivelse

Rolv Guddal (ap) ville ha gjennomgang av næringsstrømmen.

Rolv Guddal (ap) var enig i den saken med Thor Jørgen Tjørhom. Men han syntes det var en bra redegjørelse fra økonomisjefen. Guddal ønsker en gjennomgang av hvem som skal få støtte til Sirdalstariffen. Han ønsket ikke videreformidling av strøm.

Varaordfører Isak Linand (h) var fornøyd med resultatene av alle prosjektene i år. Han oppsummerte en del av de aktiviteter som har vært dette året og konkluderte med at det var fantastisk. Kraftordningen for næringslivet var han godt fornøyd med. Han ville ha en gjennomgang, som Arbeiderpartiet, for å se at det ikke er misbruk av ordningen.

Morten Ovedal (Frp/SL) roste styringen, kontrollen og fleksibiliteten som god økonomistyring ga. Det han mislikte var en belastning på 600.000 kroner til møbler til Sinnes skule. Det var en utvidelse av rammen for skole-prosjektet, mente han.

Tjørhom mente det ikke var nødvendig å vente til 2022-budsjettet for å kjøpe møbler. Dette henger sammen med nybygget.

Rolv Guddal (ap) mente denne saken ikke har vært til politisk behandling. Han ba rådmannen om å sjekke dette.

Jonny Liland (ap) sa at det ville bli godt møblement til Sinnes skule sammen med komfyrer og kjøleskap.

Til neste formannskap vil det komme en status på hva de 600.000 kroner skal brukes til ved skolen. Videre må en få vite hva de gjenstående 400.000 kroner på neste års budsjett skal brukes til. Tilliten til denne prosessen har ikke vært god.

Rolf Hompland (krf) viste til de store ekstraordinære inntektene, og la til at kommunen nesten har råd til alt en peker på. – De skal vel ikke ta med seg fluktstoler når skolen åpner, sa Hompland.

  • Nei, svarte ordføreren. – De skal få stoler, komfyrer og kjøleskap.