Home>Nyhet>Pris til demens-avdelingen
Et bilde som inneholder person, innendørs, personer, poserer Automatisk generert beskrivelse
Nyhet

Pris til demens-avdelingen

Arbeidsmiljøprisen for 2020 skulle normalt ha vært utdelt i begynnelsen av inneværende år. På grunn av koronaen har denne markeringen blitt utsatt helt til nå fredag. Da møtte så mange som mulig av de ansatte opp på Sirdalsheimen sin kantine, opplyser Svein Tore Åtland, konstituert rådmann i Sirdal kommune.

Rådmannen takket innledningsvis for det flotte arbeidet som utføres i demens-avdelingen ved Sirdalsheimen. Han leste deretter opp begrunnelsen for at demens-avdelingen var blitt tildelt arbeidsmiljøprisen i 2020.

I begrunnelsen står blant annet : Demens-avdelingen tildeles prisen på bakgrunn av at ansatte har fokus på å gjøre hverandre gode og skape et godt arbeidsmiljø. De har stor trivsel på jobb og lite sykefravær. Ansatte føler seg ivaretatt og inkludert. De har startet kollegatrim og får stadig oppmuntringer og påskjønnelser fra leder.

Etterpå overrakte leder i Arbeidsmiljøutvalget, Signe Jomås, blomster til Eva Såkvitne som nå er konstituert enhetsleder på Sirdalsheimen og som tidligere var avdelings-sykepleier på demens-avdelingen.

Nedenfor er hele begrunnelsen fra AMU :

Arbeidsmiljøprisen 2020 tildeles demens-avdelingen ved Sirdalsheimen. Demens-avdelingen tildeles prisen på bakgrunn av at ansatte har fokus på å gjøre hverandre gode og skape et godt arbeidsmiljø. De har stor trivsel på jobb og lite sykefravær. Ansatte føler seg ivaretatt og inkludert. De har startet kollegatrim og får stadig oppmuntringer og påskjønnelser fra leder.

Annonse

Leder har stort fokus på høy trivsel blant de ansatte. Fokuset på etikk er tilstede hver eneste dag på demens avdelingen. Når det oppstår vanskelige ting i arbeidshverdagen, er de ansatte og leder flinke til å ivareta hverandre – gir rom for å snakke seg gjennom de vanskelige hendelsene. De ansatte opplever at de har en leder som ser hver enkelt ansatt og at hun tar seg tid til dem i en travel hverdag.

Ansatte opplever mye latter og godt samhold i arbeidshverdagen. Ansatte har stor kompetanse innen fagfeltet. De er løsningsorienterte, de jobber som ett team og har fokus på brukerne.

Demens-avdelingen bruker QM+ systematisk til forbedringsarbeid på systemnivå og tar enkelt hendelser opp med hverandre. Avdelingen har hatt en veldig positiv utvikling i forhold til sykefravær. De jobber med at alle ansatte skal føle seg inkludert, respektert og ivaretatt. De jobber også systematisk med kompetanseheving.

Foto: Fra venstre fungerende rådmann Svein T. Åtland, fungerende enhetsleder på Sirdalsheimen Eva Såkvitne og leder i Arbeidsmiljøutvalget, Signe Jomås.