Home>Nyhet>Sluttet etter 25 år i kommunen
Et bilde som inneholder person, mann Automatisk generert beskrivelse
Nyhet

Sluttet etter 25 år i kommunen

Fredag 1 Arnhild Ravnevann som enhetsleder for pleie og omsorg i Sirdal kommune. En jobb hun har hatt de siste 14 år. Arnhild startet i kommunen som sykepleier i 1996. Tilsammen 25 års tjeneste i Sirdal.

Ass. rådmann John Birkeland takket for innsatsen og ønsket henne lykke til i ny jobb og velkommen tilbake hvis hun senere ønsker det.

Arnhild skal nå begynne i ny jobb ved HR/personalavdelingen på Titania i Sokndal. Hun er bosatt i Egersund kommune.

Eva Såkvitne overtar enhetsleder-jobben etter Arnhild.

Rådmannen, Svein Tore Åtland, benyttet samtidig anledningen til å signere avtalen som bekrefter at Sirdalsheimen også neste år ønsker å delta i ordningen «Livsglede for eldre».

Foto: Arnhild Ravnevann fikk blomster av ass.rådmann John Birkeland for sin innsats.

Annonse

Et bilde som inneholder person, vegg, innendørs, kvinne

Automatisk generert beskrivelse

Eva Såkvitne overtar som enhetsleder.