Home>Nyhet>Tonstad skule får gode tilbakemeldinger
Et bilde som inneholder tekst, person, innendørs, stående Automatisk generert beskrivelse
Nyhet

Tonstad skule får gode tilbakemeldinger

Fra tirsdag til torsdag denne uken er det blitt gjennomført ekstern skolevurdering ved Tonstad skule. Ekstern skolevurdering er et verktøy som skolene i Lister-regionen har besluttet å bruke for å oppfylle kravene til skolebasert vurdering.

Turid Litlehei Fosse og Ingjerd Sindland har utført oppdraget. Turid er rektor ved Sunde skole, og Ingjerd er rektor ved Søyland skole (begge i Flekkefjord). De er begge sertifiserte til dette arbeidet.

Torsdag ettermiddag ble sluttrapporten lagt fram for lærere, andre ansatte, representanter fra foreldrene (FAU) og fra skoleeier (Sirdal kommune). Dette skjedde i «Maurtua» på Tonstad skule. Mange gav uttrykk for at det var godt å få noen «øyne utenfra» som vurderte kvaliteten på skolearbeidet, læringsmiljøet og samarbeidet innad og utad ved skolen.

Resultatene som ble presentert var veldig gode. Mange elever hadde sagt dette eller noe liknende da de ble intervjuet : «Det er så godt å være elev her. Jeg kan fortelle alt til mine lærere.» Tilbakemeldingene fra Turid og Ingjerd var også at det er en flott skole med god kompetanse, mye glede og godt samhold. Intervjuene som ble gjennomført dokumenterte mye god praksis. Noen stikkord som kom fram sett fra et elev-perspektiv : trygge, snille og aktive elever som framsnakker lærerne !

Men en skole trenger ikke å være dårlig for å bli bedre. Rapporten inneholdt noen refleksjons-spørsmål som ledelsen skal jobbe videre med sammen med lærere, andre ansatte, elever, foreldre og andre samarbeidspartnere.

Foto: Fra venstre : Ingjerd Sindland, Elisebeth Åvesland (rektor Tonstad skule) og Turid Litlehei Fosse.

Annonse