Home>Kommunen>Uforutsette forsinkelser
Et bilde som inneholder utendørs, person, hjelm Automatisk generert beskrivelse
Kommunen Nyhet

Uforutsette forsinkelser

Denne uken har det oppstått en del uforutsette oppgaver som har forsinket ferdiggjøringen av fylkesvei 450 og gang- og sykkelveien fram til det nye GP-krysset, opplyser, Magne Tveiten, byggeleder i Agder Fylkeskommune til Sirdalmedia.

Det gjelder overvann og en høyspentledning som måtte ordnes. Likedan en trapp fra gang- og sykkelveien som måtte støpes ned til hytta som ligger alene ved Beinesvatnet.

Foto: Magne Tveiten vil gjerne bli ferdig med prosjektet før snøen og vinteren kommer.

Et bilde som inneholder utendørs, fjell, vei, bilvei

Automatisk generert beskrivelse

Bertelsen & Garpestad med dronebilde over GP-krysset.

Tveiten regner med å bli ferdig de siste dagene i november, før snøen og vinteren kommer for fullt.

Da skal det;

Annonse

  • Monteres rekkverk
  • Gatelys skal ferdigmonteres
  • Busskur skal på plass
  • Sikringsgjerde over forstøtningsmur monteres
  • Gang- og sykkelveien asfalteres, men først skal veien høvles klar.

Nå er det finishen på dette store prosjektet som Bertelsen & Garpestad skal gjøre ferdig.

Et bilde som inneholder fjell, utendørs, natur, vei

Automatisk generert beskrivelse

Her ser vi anleggsarbeidet ved Beinesvatnet og den nye gang- og sykkelveien. Foto: Bertelsen & Garpestad.