Home>Front>Overtakelse utsatt en uke
Et bilde som inneholder utendørs, snø, person, gå på ski Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Samferdsel

Overtakelse utsatt en uke

Overtakelse av veiprosjektet på fylkesvei 450 fra Tjørhomfjellet til og med GP-krysset på Sinnes, er utsatt en uke. Bertelsen & Garpestad er ikke blitt ferdig med oppdraget og Agder Fylkeskommune har akseptert utsettelsen. Mye skyldes frosten i sist uke.

  • Det er ikke noe tegn til dramatikk i dette. Vi vil heller overta en trafikksikker vei og gang- og sykkelvei, før vi godtar arbeidene, sier Magne Tveiten, byggeleder i Agder Fylkeskommune.

Trappene ned til hytta ved Beinesvatnet ble ferdigstøpt på fredag. Nå gjenstår rivningsarbeid og ferdiggjøring av denne etappen på gang- og sykkelveien.

Sirdal Veisikring har også holdt på de siste dager med å sette opp rekkverk langs gang- og sykkelveien, en strekning på 900 meter.

Elektrisk veilys er montert nesten opp til Beinesvatnet. Litt gjenstår før de er ferdige.

Foto: Sirdal Veisikring har holdt på med montering av rekkverk de siste dager. Fra venstre er det Thomas Svindland, Karl Erik Egeland, Yasfat Nilsen og Ole Johan Bergesen.

Et bilde som inneholder snø, utendørs, natur, vei

Automatisk generert beskrivelse

Rekkverk er montert langs gang- og sykkelvei på fylkesvei 450 fra GP-krysset til Tjørhomfjellet.

Annonse