Home>Front>Campingplasser kastes ut av næringķ
Et bilde som inneholder tekst, klokke, montert, tid Automatisk generert beskrivelse
Front Kommunen Nyhet

Campingplasser kastes ut av næringķ

Sirdalstariffen for næring skapte høy temperatur og stor debatt, både i formannskapet og kommunestyret i Sirdal torsdag. Spesielt fokus ble det på de 21 eierne av campingplasser, eller utleie av plass til helårsvogner og bobiler. I kommunen finnes det 800 helårsvogner. Disse ble kastet ut av kundekategorien og får dermed ikke billig strøm med 25 øre kilowatten lenger.

Følgende kundekategorier tolkes ut av Sirdalstariffen næring :

  • Produsenter av fornybar energi
  • Virksomheter som eier og driver overføringsanlegg for elektrisk kraft
  • Virksomheter som eier og drifter vann- og avløpsanlegg i Sirdal
  • Campingplasser, herunder oppstilling av campingvogner, bobiler og hytteutleie
  • Religiøse organisasjoner, herunder Den Norske Kirke i Sirdal
  • Frivillige organisasjoner sine anlegg, foreningshytter, leirsteder o.l.

Vedtaket ble gjort med 13 stemmer for og 6 stemmer mot (sp 4 + krf 2). Mindretallet ville opprettholde næringsstrøm til campingeierne.

De aktuelle kundene underrettes om endringene. Endringene trer i kraft snarest og senest 1. januar 2022. Rådmannen bes legge frem en sak om nye retningslinjer for Sirdalstariffen næring, herunder kriterier for hvem som skal omfattes av ordningen, til første ordinære kommunestyremøte i 2022.

Ordfører Jonny Liland (ap) mente slusene er vidåpne for de som får fordel av Sirdalstariffen næring. Denne saken er ikke utredet. Han ville at politikerne skulle besinne seg, regelverket trenger en oppstramming. Han mener mange campingeiere tjener penger på videresalg av billig strøm. Ordføreren ville verne om ordningen og ta hensyn til næringslivet som trenger forutsigbare forutsetninger med billig strøm. Det gjelder også reiselivet og spesielt skitrekkene.

Foto: Strømmålere til Sirdalstariffen næring er det mange som ønsker.

Annonse

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-01-17 18.39.27.png

Thor Jørgen Tjørhom (sp).

Thor Jørgen Tjørhom (sp) talte eiernes sak og ville ha det utredet samtidig som de fikk komme med i en høring om endringen. Videresalg kunne etter Tjørhoms mening være en gråsone.

Isak A. Liland (h) manet politikerne til å puste med magen. Han var redd for at ordningen kunne være i fare. Derfor er det nå ønskelig med en opprydding. Billig strøm er viktig for næringsdrift.

Rolf Guddal (ap) ville gjerne ha kontroll på kostnadene. Dagens ordning er for dyr for kommunen. Han ville gjerne ha en bærekraftig ordning for næringen. Flere campingeiere får 200.000 – 400.000 kroner i støtte pr måned, hevdet Guddal.

Rolf M. Hompland (krf) opplyste at kommunen har 10 prosent eller 90 GwH i konsesjonsstrøm til rådighet. Produksjonsprisen for en kilowatt ligger på 11-12 øre. Hompland mente kommunen kan bruke konsesjonskraften, men da vil kommunen tape inntekter fra de inngåtte avtaler som er gjort på dette området med tidligere salg.

  • Det vil koste «skjortå» hvis vi rører de inntektene, sa Rolf Guddal (ap), som mente det ikke var tid til utredning. Det må handling til nå, ellers blir dette for dyrt med dagens strømpriser.

Ifølge Isak Liland (h) var det problematisk å røre konsesjonskraften, for det volumet var solgt til fastpris.

Jon Uleberg (h) hadde forståelse for at campingeiere ble tolket innenfor næring. Han viste til sanitærforhold som blir brukt både av campingvogneiere og det private. Offentlige er det lite toaletter å oppdrive i Øvre Sirdal. Han oppfordret til å se nærmere på denne saken.