Home>Kommunen>Skattefri strømstøtte
Et bilde som inneholder person, mann, vegg, innendørs Automatisk generert beskrivelse
Kommunen Nyhet

Skattefri strømstøtte

Sirdal kommunestyre vil torsdag vedta strømstøtte til hver innbygger med 3.000 kroner på grunn av de ekstreme strømutgiftene. Ifølge ordfører Jonny Liland (ap) er denne ordningen skattefri. Det betyr at en familie med to voksne og to barn får 12.000 kroner utbetalt.

  • Etter vår vurdering er beløpet skattefritt fordi dette ikke er inntekt som følge av arbeid, sier Liland.

Ordningen i Sirdal er valgfri, om en vil motta beløpet eller ikke. Valle kommune gir 2.500 kroner pr husstand. Bykle følger Sirdalsmodellen. Tokke kommune har en spesiell rabattordning på strøm.

Sirdal kommunes ordning kan oppsummeres slik:

  • Lite administrasjon.
  • Samme beløp pr innbygger.
  • Studenter får også 3.000 kroner til støtte.
  • Enslige kommer kanskje dårligst ut, men der finnes andre statlige støtteordninger.
  • Forslaget er finansiert ved å forskuttere høy avkastning på kommunes eierandel i Agder Energi, som følge av den høye strømpris vi nå alle kjenner effekten av. Ekstreme forhold krever ekstraordinære tiltak. Med denne ordningen får innbyggerne en andel av avkastningen i en tid som for mange oppleves som svært krevende, fortsetter Liland.

Det betyr en engangsutbetaling på 5,4 millioner kroner for Sirdal kommune. Utbytte fra Agder Energi er oppført med sju millioner kroner i budsjettet for 2022.

  • Vi må handle nå. Ekstraordinære tider, krever ekstraordinære tiltak. Derfor setter vi inn dette tiltaket nå, sier Liland.

Foto: Ordfører Jonny Liland (ap).