Home>Front>Start på boligfelt og fotballhall
Et bilde som inneholder tekst Automatisk generert beskrivelse
Front Kommunen Nyhet

Start på boligfelt og fotballhall

Denne uken starter Hauge Maskin opparbeidelse av Knausane Boligfelt og grovplanering for ny fotballhall. Da skal det legges til rette for vei, vann og kloakk til 16 boligtomter og til hallen.

Åtte maskinentreprenører ga tilbud på dette arbeidet. Hauge Maskin AS ble vinner med 22.636.000 kroner pluss merverdiavgift Det var stort sprik mellom tilbyderne. Kontrakten er noe redusert etter gjennomgang og åpningstilbudet fra Hauge.

Foto: Denne uken starter opparbeidelse av boligfelt og fotballhall på Knausane. Den røde ringen markerer tomten for fotballhallen, så kommer tomtene til høyre for denne ringen.

Foreløpig er det ikke bestemt noen tomtepris. Av kontraktssummen er 2,1 millioner kroner pluss merverdiavgift øremerket til grovplanering av fotballtomten, som kommer i tilknytning til dette boligfeltet.

Ifølge framdriftsplanen og avtalen med Hauge Maskin skal grovplaneringen av fotballhallen være ferdig til 1. juli neste år. Råtomtene skal etter planen være klar på slutten av 2022.

Sven Morten Klungland ved VA-avdelingen til Sirdal kommune, sier det må påregnes mye boring og skyting for opparbeidelse av vei, vann og kloakk.

Annonse

Prisen for fotballhallen er nå ute på anbud og fristen for å levere priser og tilbud er 15. desember. Dagen før siste kommunestyremøte i år og budsjettmøte for 2022.

Skisse av den nye fotballhallen.

Åpningstilbudene på tomteopparbeidelsen:

  1. Hauge Maskin 22.862.868 kr
  2. Lindland Maskin 22.987.849 kr
  3. Br. Thorkildsen 23.929.678 kr
  4. Risa 24.985.207 kr
  5. Kvina Maskin 26.175.422 kr
  6. Bertelsen & Garpestad 28.942.059 kr
  7. Rune Holt 29.731.202 kr
  8. Bjelland 32.655.689 kr

Fotballhallen med parkeringsareal som skal opparbeides av Hauge Maskin nå.

Et bilde som inneholder fjell, utendørs, gress, natur

Automatisk generert beskrivelse

Foto: Langs Josdalsveien kommer den planlagte fotballhallen til høyre. Dette bilde er tatt fra brua over bekken (mellom Litleli og Knausane) og til venstre går veien til Indregaarden.