Home>Nyhet>Strømstøtte til sirdølene
Et bilde som inneholder himmel, utendørs, utendørsobjekt Automatisk generert beskrivelse
Nyhet

Strømstøtte til sirdølene

Arbeiderpartiet har sikret seg flertall for å kunne gi hver sirdøl 3.000 kroner i støtte til å dekke de ekstreme strømutgiftene. Utbetalingen gjelder for hver innbygger, og det betyr at en familie med to voksne og to barn vil få 12.000 kroner i støtte i desember.

  • Ekstreme strømpriser, og varsel om vedvarende høye strømpriser fremover, gjør at vi nå tar lokale grep, sier ordfører Jonny Liland (ap) i Sirdal kommune.

Sirdal Arbeiderparti har sikret flertall for et forslag som innebærer at det settes av kroner 3000 til hver innbygger som er folkeregistrert i Sirdal pr. 3. desember. Ordningen, som er ekstraordinær, vil være valgfri.  Men alle skal kunne benytte seg av den, med god samvittighet.

  • Forslaget er finansiert ved å forskuttere høy avkastning på kommunes eierandel i Agder Energi, som følge av den høye strømpris vi nå alle kjenner effekten av. Ekstreme forhold krever ekstraordinære tiltak. Med denne ordningen får innbyggerne en andel av avkastningen i en tid som for mange oppleves som svært krevende, fortsetter Liland.

Det betyr en engangsutbetaling på 5,4 millioner kroner. Utbytte fra Agder Energi er oppført med sju millioner kroner i budsjettet for 2022.

Ordføreren ønsker å benytte minst mulig til administrasjonen, derfor er det et likt beløp til hver innbygger.

  • Vi må handle nå. Ekstraordinære tider, krever ekstraordinære tiltak. Derfor setter vi inn dette tiltaket nå, sier Liland.

Formelt vil nødvendige vedtak bli fattet i kommunestyret 16. desember. Hele Arbeiderpartiets gruppe støtter forslag. Morten Ovedal (Frp/SL) har varslet støtte til forslag fra AP, og er tilfreds med innholdet. Varaordfører Isak A. Liland (H) varsler også støtte. Det betyr at det er flertall for å innføre ordningen.

Administrasjonen er klar til å følge opp vedtaket. Innbyggerne vil motta brev med nødvendig informasjon om hvordan man skal gå frem. Utbetalinger vil deretter foregå fortløpende.

Annonse

  • Fra sentrale hold er det gjort grep, og det varsles nye grep, men de er fortsatt ikke avklart. Det er viktig for oss å forsøke å bidra til en mer forutsigbar førjulstid for sirdølene. Jeg håper summen av alle tiltak kan gjøre den kommende tiden mindre bekymringsfull for alle, sier Liland.

Et bilde som inneholder person, mann, vegg, innendørs

Automatisk generert beskrivelse

Ordfører Jonny Liland vil gi strømstøtte til sirdølene.