Home>Nyhet>Tonstad taxi nytt miljøfyrtårn
Et bilde som inneholder tekst, person, innendørs, tak Automatisk generert beskrivelse
Nyhet

Tonstad taxi nytt miljøfyrtårn

Tonstad Taxi er sertifisert som en miljøfyrtårn-bedrift. Markeringen skjedde på en samling for ledelse og sjåfører onsdag kveld.

Varaordfører Isak A. Liland gratulerte fra Sirdal kommune. Han gav uttrykk for at han er imponert over måten Tonstad Taxi har utviklet seg siden oppstarten for nesten 25 år siden. Det startet med et enkelt samarbeid mellom Isak Netland og Kim Helge Tjomlid (daglig leder i selskapet). Siden den gang har det vært ei stadig utvikling. Nå har bedriften mange og sunne arbeidsplasser (nærmere 9 årsverk). Firmaet har 20 kjøretøy av ulik størrelse ; derav 4 store busser. Sykefraværet er omtrent 1 %.

«Godt gjort», avsluttet varaordføreren med å si.

Inge H. Stangeland er daglig leder i Sirdalsvekst. Han fortalte litt om dette sertifiserings-verktøyet. Det vektlegger både ytre og indre miljø. Det blir mer og mer vanlig at ulike oppdragsgivere krever slike sertifiseringer. Det er derfor et fortrinn å ha dette på plass. Ordningen forutsetter både bærekraft og kontinuerlig forbedring. Teknologien er i stadig utvikling, og det gjelder å følge med.

Bilde fra venstre : Inge H. Stangeland, Kim Helge Tjomlid og Isak A. Liland