Home>Næringsliv>109 mister billig næringsstrøm
Et bilde som inneholder utendørs, gress Automatisk generert beskrivelse
Næringsliv Nyhet

109 mister billig næringsstrøm

Etter at politikerne i desember hadde Sirdalstariffen eller billig næringsstrøm oppe til behandling, er det kommet mange protester, spesielt for de som driver med campingutleie for faste vogner. 21 eiere har slått seg sammen og sendt protester til kommunen.

Sirdalstariffen er et gode der en får strømprisen til makspris 25 øre pr kilowatt. Den høye prisen den siste tiden har medført at prisen er blitt veldig dyr for kommunen. Det dreier seg om 4-5 millioner kroner årlig i støtte.

I kommunestyret ble følgende kategorier tolket ut av Sirdalstariffen næring:

 • Produsenter av fornybar energi
 • Virksomheter som eier og driver overføringsanlegg for elektrisk kraft
 • Virksomheter som eier og drifter vann- og avløpsanlegg i Sirdal
 • Campingplasser, herunder oppstilling av campingvogner og bobiler og hytteutleie
 • Religiøse organisasjoner, herunder Den Norske Kirke i Sirdal
 • Frivillige organisasjoner sine anlegg, foreningshytter, leirsteder o.l.

Endringene trådte i kraft 1. januar 2022. Kommunedirektøren skal nå komme med forslag til nye retningslinjer.

Mange er tatt ut

Avisen Agder har bedt om innsyn i listene over hvem som nå er tatt ut av ordningen med rimelig næringsstrøm. Agder var også først å skrive hvilke firmaer det gjelder.

Annonse

Listen viser blant annet at svært mange av kraftprodusent Sira-Kvina Kraftselskap sine anlegg har vært inkludert i ordningen. Det gjelder både kraftstasjoner, messe, målestasjoner, pumpestasjoner og elbilladere.

Også flere kommunale anlegg som pumpestasjoner har vært inkludert. Som listen viser, så ryker også ideelle organisasjoner som Røde Kors, Turistforeningen og Frikvarteret ut av ordningen.

Oversikt over kunder som er tatt ut av Sirdalstariffen næring:

 • Sira Kvina Kraftselskap messe
 • 2 Sira Kvina Kraftselskap
 • 3 Sira Kvina Kraftselskap MÅLESTASJON
 • 4 Sira Kvina Kraftselskap
 • 5 Sira Kvina Kraftselskap VARMEELEMENT-H.SP. BRYTER – MU
 • 6 Sira Kvina Kraftselskap
 • 7 Sira Kvina Kraftselskap Måling av vannføring fra hydr.
 • 8 G P Tjørhom & Co Innehaver Geir Helge Tjørhom UTLEIEHYTTE
 • 9 G P Tjørhom & Co Innehaver Geir Helge Tjørhom Fritidsbolig
 • 10 Sira Kvina Kraftselskap Hydrologisk målestasjon
 • 11 Sira Kvina Kraftselskap Tjørhom værstasjon
 • 12 Sira Kvina Kraftselskap Elbilladere
 • 13 Sira Kvina Kraftselskap Pumpestasjon
 • 14 Sira Kvina Kraftselskap TONSTAD NR. 27
 • 15 Sira Kvina Kraftselskap Hydrologisk Målestasjon
 • 16 Sira Kvina Kraftselskap GARASJE
 • 17 Sira Kvina Kraftselskap Næring
 • 18 Sira Kvina Kraftselskap Hilleknuten
 • 19 Sira Kvina Kraftselskap Garasje
 • 20 Sira Kvina Kraftselskap Grindrensker
 • 21 Sira Kvina Kraftselskap Elbilladere
 • 22 Sira Kvina Kraftselskap TONSTAD NR 15
 • 23 Sira Kvina Kraftselskap Bronefjell
 • 24 Sira Kvina Kraftselskap Bolig
 • 25 Sira Kvina Kraftselskap VANNSTANDSMÅLER
 • 26 Sira Kvina Kraftselskap Bolig
 • 27 Sira Kvina Kraftselskap Lukehus
 • 28 Sira Kvina Kraftselskap TONSTAD NR. 28
 • 29 Sira Kvina Kraftselskap Duge Luker Målepunktnr 26
 • 30 Sira Kvina Kraftselskap Annet
 • 31 Sira Kvina Kraftselskap
 • 32 Sira Kvina Kraftselskap Bolig
 • 33 Sira Kvina Kraftselskap
 • 34 Sira Kvina Kraftselskap HGP HH – VANNMÅLERBU
 • 35 Sira Kvina Kraftselskap Garasje
 • 36 Sira Kvina Kraftselskap Huset
 • 37 Sira Kvina Kraftselskap Prov.strøm brakkerigg + vifter
 • 38 Sira Kvina Kraftselskap
 • 39 Sira Kvina Kraftselskap Annet
 • 40 Sira Kvina Kraftselskap
 • 41 Sira Kvina Kraftselskap TONSTAD NR. 25
 • 42 G P Tjørhom & Co Innehaver Geir Helge Tjørhom Fritidsbolig
 • 43 Sira Kvina Kraftselskap
 • 44 Kristiansand Kommune LEILIGHET
 • 45 Eiane Johan Murmester Campingplass
 • 46 Lindåsen Velforening Pumpehus 3 måler 8095440
 • 47 Myre Camping Magne Ådneram SERVICEBYGG OG VINTERCAMPING
 • 48 Sirdal Vann- Og Avløpsverk AS Pumpestasjon
 • 49 Lindåsen Velforening Pumpehus 4 måler 8095324
 • 50 Soleiknuten Hyttegrend AS Gatelys
 • 51 Søndagsskoletunet Omlid
 • 52 Tønnes Helle CAMPING
 • 53 Sirdal Sokn KAPELL
 • 54 Ousdal Grunneierlag SA Brønn 6, Pumpekum på vann
 • 54 Sirdal Vann- Og Avløpsverk AS Pumpestasjon PVP 209
 • 55 Frikvarteret Annet
 • 56 Kalveløa AS CAMPINGPLASS KALVELØA
 • 57 Sirdal Indremisjon
 • 58 Jærens Smalelag
 • 59 Lindåsen Velforening Pumpehus 2 måler 8095325
 • 60 Lindåsen Velforening Pumpestasjon måler 8046032
 • 61 Soleiknuten Hyttegrend AS Gatelys Lysløype sør
 • 62 John Carsten Sinnes HOLMEN CAMPING
 • 63 Kveven Gard Lise Vik Hønsehus
 • 64 Ousdal Grunneierlag SA Brønn 7, pumpekummer
 • 65 Sirdal Vann- Og Avløpsverk AS Pumpestasjon PVP 205
 • 66 Sirdal Vann- Og Avløpsverk AS Pumpestasjon PP 213
 • 67 Sirdal Sokn Kirke
 • 68 Gabriel Feed Våningshus
 • 69 Egersund Skiforening
 • 70 Aadne Ådneram Utleiehytte
 • 71 Aadne Ådneram Campingplass
 • 72 Sirdal Indremisjon Menighetshus
 • 73 Karin Tove Netland
 • 74 Karin Tove Netland
 • 75 Karin Tove Netland Skitrekk
 • 76 John Haugen CAMP.
 • 77 Sirdølen Oddvar Tjomlid AVIS
 • 78 Kveven Gard Lise Vik Campingplass
 • 79 Sirdal Sokn LUNDE KIRKE
 • 80 Myre Camping Magne Ådneram
 • 81 Tønnes Helle VERKSTED
 • 82 Sirdal Vann- Og Avløpsverk AS Pumpestasjon
 • 83 Sirdal Vann- Og Avløpsverk AS Pumpestasjon
 • 84 Erlend Samslått SUM uttak Brekkebe. 1+2
 • 85 Knut Sinnes HYTTE
 • 86 Lindåsen Velforening Pumpehus 1 måler 8069197
 • 87 Haugen AS Camping
 • 88 Lunde Asta Camping/redskap
 • 89 Soleiknuten Hyttegrend AS Gatelys
 • 90 Egeland Hyttefelt Velforening
 • 91 Myrna R Fidjeland Campingplass
 • 92 Pinsemenigheten Filadelfia Tonstad Næring
 • 93 Myre Camping Magne Ådneram Bolig
 • 94 Josdal Bygg Og Anlegg AS Bolig
 • 95 Tor Arne Liland Fritidsbolig
 • 96 Stavanger Turistforening
 • 97 Aadne Ådneram UTLEIEHYTTE
 • 98 Karin Tove Netland Bolig Plusskunde
 • 99 Haugen AS redskapshus, camping
 • 100 Sirdal Sokn KVÆVEMOEN KAPELL
 • 101 Signe Lise Årsland CAMPING
 • 102 Sandnes Røde Kors
 • 103 Haugen AS HYTTE
 • 104 Sirdølen Oddvar Tjomlid
 • 105 Sameiet brønn 14 ved Vardetjørn Pumpestasjon
 • 106 Sirdal Sokn KYRKJESENTERET
 • 107 ÅLGÅRD BAPTISTMENIGHET Næring
 • 108 Sirdal Vann- Og Avløpsverk AS Pumpestasjon (PVP 212)
 • 109 Sirdal Vann- Og Avløpsverk AS Pumpestasjon PP215