Home>Front>Bra med arbeid for Steis
Et bilde som inneholder utendørs, tre, vann, natur Automatisk generert beskrivelse
Front Næringsliv Nyhet

Bra med arbeid for Steis

Vi har hatt og har mer arbeid enn noensinne. For 2021 får vi omsetningsrekord med over 40 millioner kroner, sier Karl Eiken, daglig leder for Steis Mekaniske Verksted på Tonstad, til Sirdalmedia.

Steis har 25 faste medarbeidere, men ved eventuelle topper leies arbeidskraft inn for kortere perioder. Sveisere hentes fra Litauen. Andre medarbeidere fra lokale firmaer i regionen.

 • Vanskeligst er det å få tak i CNC-operatører (maskinerioperatører). Det er en ettertraktet arbeidskraft, sier Eiken.
 • Utsiktene for 2022 ?
 • Vi ser lyst på det. Nok arbeid og heldigvis har vi flere bein å stå på. Vi produserer for ordre og det gjør situasjonen bedre, sier Eiken, og ramser opp:
 • Leveranser til oljeindustrien offshore.
 • Leveranser til byggebransjen.
 • Leveranser til prosessindustrien.
 • Leveranser til kraftindustrien.
 • Leveranser til grønn energi.

Foto: Ledegjerdet består av flåter med metallgrinder som henger under. Foto: Agder Energi

Et bilde som inneholder vann, utendørs, himmel, båt

Automatisk generert beskrivelse

Ledegjerde montert i Mannflåvann. Foto: Simen Haughom.

I 2021 har Steis vært med på et forsøksprosjekt i Mandalselva. Prosjektet «Miljødesign i Mandalselva» foreslår tiltak som vil kunne øke smoltutvandringen med 30 prosent, samtidig som kraftproduksjonen kan økes med 5-10 GWh. Målet med denne forskningen er mer laks og mer vannkraft i Mandalselva.

 • Ledegjerde har vært en suksess så langt. Vi er ikke helt ferdige med testingen og NTNU og NINA (Norsk institutt for naturforskning) jobber for å bli ferdige med dem, sier Eiken.

Steis jobber nå med et nytt prosjekt der en skal bruke samme tekniske løsninger for å lede smolten langs gjerdet og bort fra inntaket til kraftstasjonen. I høst deltok firmaet på en kraftmesse i Bergen og da ble denne teknologien godt mottatt i markedet.

Annonse

Det er nå opprettet et eget firma, Stein Solutions, som skal ta seg av utviklingen for ledegjerde og inntaksrist. Det skal, sammen med utvikling av elektriske damluker, være en del av utviklingen i det nye selskapet.

Ellers er oljeindustrien bærebjelken, eller hovedbeskjeftigelsen, for Steis. Det er god ordretilgang fra serviceselskapene i oljeindustrien. På ordrelisten finnes også lokale firmaer som Sira-Kvina Kraftselskap, Norhard og Agder Energi.

Utfordringer

Utfordringene forskerne ved NTNU har med forsøksprosjektet i Mandalselva, er å teste hvordan utvandrende laksesmolt velger å svømme forbi et inntak til et kraftverk.

Ny forskning utført av NINA, har vist at smolt, som velger en rute i nærheten av inntaket, kan være vanskelig å lede bort fra kraftverket. I Mannflåvann er det vist at smolt som oppholder seg langs vestsiden av Mannflåvann oftere velger å vandre ut via dam Mannflå enn de som svømmer på østsiden. De svømmer oftere inn i kraftverket, hvor de kan bli skadet eller dø. Et naturlig spørsmål var derfor om det kan gå an å lede fisken over mot den mye tryggere vestsida og videre nedover elva?

 • Etter anbefaling fra Miljødesignprosjektet i Mandalselva ønsker vi å teste et tiltak som vil bidra til at enda flere utvandrende laksesmolt velger å svømme forbi inntaket til Laudal kraftverk enn det som er tilfelle i dag. Miljødesignprosjektet i Mandalselva har vært finansiert av Agder Energi Vannkraft, og er det største i sitt slag i Norge. Prosjektet har gitt viktige resultater og konkrete forbedringstiltak for laksen i Mandelselva, uttalte Svein Haugland, fagsjef miljø i Agder Energi Vannkraft, til Sirdalmedia i 2021.
 • Målet er at det nye ledegjerdet skal få fisken over på vestsida og ned til dammen. Ledegjerdet består av flåter med metallgrinder som henger under. Grindene består av staver der vannet strømmer nesten fritt gjennom og ikke bøyes av, men som skaper små virvler i vannet som leder smolten langs gjerdet, forteller Karl Eiken.

Han legger til at hele ledegjerdet består av syv flåter på til sammen 85 meter med grindene hengende under.

Et bilde som inneholder himmel, utendørs, vann, fjell

Automatisk generert beskrivelse
Steis Mekaniske Verksted har utviklet dette ledegjerdet. Foto: Simen Haughom.