Home>Front>Bru, hotell, trenings- og kraftvitensenter
Et bilde som inneholder utendørs, himmel, elv, kyst Automatisk generert beskrivelse
Front Næringsliv Nyhet

Bru, hotell, trenings- og kraftvitensenter

Kraftvitensenteret som planlegges på Tonstad, etter forliket med Tonstad Vindpark hvor Sirdal kommune fikk over 17 millioner kroner, er blitt utvidet til energiparken eller kraftparken. Begge ord ble brukt torsdag under formannskapsmøtet hvor de hadde gjennomgang av alle prosjekter i kommunen.

Det planlegges nå at messebygget til Sira-Kvina Kraftselskap skal overdras til private som skal eie og drifte det videre som hotell. Kommunen er en pådriver for å få på plass avtaler for dette prosjektet, sammen med ny bru som skal krysse elva Sira til YX-stasjonen. Videre planlegges nytt treningssenter og kraftvitensenter, hvor både fortid og framtid skal presenteres. Alt skal etter planen driftes av private aktører.

Foto: Ny bru eller energisti skal krysse elva Sira.

Et bilde som inneholder utendørs, himmel, fjell, parkert

Automatisk generert beskrivelse

Messebygget er til venstre. I dette området kommer kraftvitensenteret og treningssenter.

Nå pågår der forhandlinger mellom kommunen og Sira-Kvina for å overta bygget. Kraftselskapet vil gjerne kvitte seg med denne aktiviteten. To aktører er ifølge ordfører Jonny Liland interessert å drifte hotellet.

Isak Liland orienterte om kraftvitensenteret og dens muligheter. I komiteen for kradtsenteret deltar blant annet Anita Meissler fra Norsk Hydro og Gaute Tjørhom fra Sira-Kvina. Det er viktig å legge til rette for aktiviteter for barn og familier i et slikt senter.

Annonse

Med et nytt treningssenter er det ønskelig å få samlet alle små senter som finnes på Tonstad, tre til sammen Der skal en i første omgang komme fram til arealbehov innen 1. april. Per Øyvind Grimsby hevdet det var viktig å få med kommunen og Sira-Kvina i et slikt senter.

  • Det nye treningssenteret vil få Norges fineste utsikt med sin beliggenhet ved Sirdalsvatnet, sa ordfører Jonny Liland.

Rolv Guddal opplyste at det jobbes med en reguleringsplan for ny bru, eller energistien. Det er foretatt grunnboringer og jobbet med avklaring med grunneiere. Det legges opp til en bru som skal være et signalbygg. På andre siden ved YS-stasjonen skal det lages gang- og sykkelvei som deretter krysser fylkesvei 42. Det vil bli en bedre trafikksikker løsning. I sommer forventes det å be om en totalentreprise på det arbeidet som vil bli bygget i 2023.

Et bilde som inneholder gress, utendørs, himmel, tre

Automatisk generert beskrivelse

Messebygget ses i bakgrunnen, her kommer det bygg for kraftvitensenter og treningssenter.