Home>Nyhet>Høyt smittetrykk – 159 smittet
Et bilde som inneholder person, mann Automatisk generert beskrivelse
Nyhet

Høyt smittetrykk – 159 smittet

Jeg opplever nå et høyt smittetrykk i Sirdal kommune. Ved Sinnes skule er det et stort utbrudd og nå begynner også elevene ved Tonstad skule å få smitte av koronaviruset omikron. Onsdag kveld er det 31 personer i isolasjon og 128 i karantene, opplyser kommuneoverlege Paul Otto Vindelev i Sirdal kommune til Sirdalmedia.

  • Smittetallene øker nå i Sirdal kommune, og det er ventet at økningen vil fortsette. Smittetrykket er beskrevet som høyt i forhold til innbyggertall. Det innebærer at vi som innbyggere må ha fokus på nasjonale råd og veiledninger fremover. Hovedfokus er vaksinering, avstand og reduksjon av nærkontakter. Nasjonale føringer er ikke å forsøke å slå ned smitten, men å jevne ut smittekurven. Det gjelder følgelig også i Sirdal. Vi må derfor forvente at svært mange vil bli smittet, sier Vindelev.

Kommuneoverlegen er glad for at ingen er blitt innlagt på sykehus på grunn av viruset, som vil beskytte de rammede for andre varianter i framtiden. Alle som er rammet skal holde seg hjemme.

  • Jeg håper ikke det blir for mange sykemeldte samtidig. Det kan lett ramme kommunens tjenester og næringslivet for øvrig, sier Vindelev.

Legekontoret og helsetjenesten er sterkt presset for tiden. Kommuneoverlegen sier det er en uholdbar situasjon på lang sikt. De skal ikke bare ta seg av koronaviruset og alle de praktiske gjøremål som følger i kjølvannet av det, men også opprettholde et godt tilbud til innbyggerne ellers.

Vindelev er svært glad for at de har fått hyret inn pensjonister til å hjelpe til i den pressede situasjonen. Pensjonistene hjelper med vaksinasjoner og er gode på koronatelefonen.

  • Kommunens innbyggere er godt vaksinert. Over 90 prosent er tilfredsstillende og i Norgestoppen. 92 prosent over 18 år har tatt 1. dose. 90,1 prosent 2. dose og så skal det gå 20 uker før 3. dose gjennomføres. Der er vi på god gang, sier Vindelev som oppfordrer de som ikke er vaksinert å gjøre det.

Kommuneoverlegen jobber halv stilling administrativt og halv stilling som lege. I tillegg er det en lege til. To legestillinger er for tiden ledige. Derfor blir belastningen ekstra stor på de to, som deler på legevakten i tillegg.

Foto: Kommuneoverlege Paul O. Vindelev sier smittetrykket øker i kommunen.

Annonse

Et bilde som inneholder person, mann, vegg

Automatisk generert beskrivelse

Høyt sykefravær kan bli krevende i perioder, skriver ordfører Jonny Liland.

Ordfører Jonny Liland skriver på kommunens hjemmeside:

Tirsdag mottok Sirdal kommune 31 positive koronatestsvar. Det indikerer at smittetrykket i Sirdal nå er høyt, sett i sammenheng med innbyggertallet.

Testene tilsier at det er mest smitte knyttet til et utbrudd på Sinnes skole. Situasjonen her beskrives som uoversiktlig. Det er også noe smitte registrert på Tonstad Skule. Det betyr at flere barn og unge er smittet, i tillegg til voksne. Jeg håper det går bra med dere alle sammen og at sykdomsforløpet fortoner seg så mildt som mulig.

Kommuneledelsen venter at smittetallene vil øke. Smittetoppen ligger foran oss. Mange av oss vil bli smittet. Hvem som blir smittet vil i stor grad bero på tilfeldigheter, selv om vi etterlever smittevernrådene.

Heldigvis er vi godt forberedt. Vi har høy andel vaksinerte. Over 90 prosent av sirdølene over 18 år har fått dose 2 med vaksine. Det settes også stadig flere «boosterdoser». Det eneste krav som gjelder for å få denne 3 dose, er at intervallet på 20 uker fra dose 2, er oppfylt. Vi blir fortalt at vaksinen gir økt beskyttelse mot smitte, og mildere sykdomsforløp. Det er bra.

Vi planlegger kommunal drift med høyt sykefravær. Det kan bli krevende, men vi skal komme gjennom i «ligaste lage». Skulle vi komme til å måtte prioritere, vil de viktigste tjenester prioriteres. Det betyr at vi vil kunne yte hjelp til de som trenger det.

Sirdal kommune følger de nasjonale føringer. Som innbyggere kan vi derfor følge nasjonale informasjon om hvordan vi skal forholde oss. Nasjonale myndigheter har flere informasjonskanaler for oppdatert informasjon. I Sirdal har vi i tillegg kommunal koronatelefon med tlf. nr. 94 14 69 07. Telefonen er bemannet alle hverdager kl. 9.30 – 11.00.

Akkurat nå er skoler og barnehager i gult nivå. Sirdalsamfunnet er ikke nedstengt. De fleste kommunale tjenester er åpne og kan benyttes. De kan ha egne tilpassede regler i akkurat disse tider. Vær vennlig å følge dem. De er der av en god grunn.

Tester kan hentes på servicetorget, det er ikke nødvendig å teste seg mer enn en gang pr. dag om man er bekymret for smitte.

Kommunelegen gir et smittefaglig sterkt råd om at lag- og kontaktidrett (som fotball) bør foregå utendørs.

Avslutningsvis må vi huske på at det er nå vi skal ta vare på hverandre.