Home>Nyhet>Klargjør alle 68 boligtomtene
Et bilde som inneholder snø, utendørs, transport, dekket Automatisk generert beskrivelse
Nyhet

Klargjør alle 68 boligtomtene

Jeg vil anmode administrasjonen om at de ser på mulighetene for å klargjør alle 68 boligtomtene på Knausene. Det er bedre å ha klargjorte tomter enn penger i banken, sa varaordfører Isak A. Liland (h) i Sirdal formannskap, da prosjektet Knausene boligfelt ble orientert om.

Liland viste til erfaringene med hyttebygging i øvre dalen. Der klargjøres alle tomter samtidig for å unngå sjau og naboprotester. Nå har kommunen vedtatt å klargjøre 16 boligtomter, men det vil lett bli plagsomt for disse husene når resten av tomtene skal opparbeides, hevdet Liland.

Enhetsleder Frank Haughom orienterte om prosjektet. Knausane boligfelt gir plass til 68 boliger og tomt til fotballhall.

25 millioner kroner er budsjettert til opparbeidelse og grovplanering av fotballhall og 16 boligtomter. Anbudet til Hauge Maskin var på 22,8 millioner kroner.

  1. juli skal grovplanering til ny hall være klar. 2.500 kubikkmeter masse er kjørt bort til et deponi på andre siden av veien. Det er et område som er svært flomutsatt.
  2. november skal boligfeltet være klar for byggestart. Agder Energi har nå lovet framføring av fiber til feltet. Det er også vedtatt at høyspentlinjen skal legges ned i bakken i området.

Foto: Knausane boligfelt og opparbeidelse av tomt til fotballhallen er kommet godt i gang.

Et bilde som inneholder snø, utendørs, himmel, fjell

Automatisk generert beskrivelse

Hauge Maskin er i full gang med arbeidene i Knausane.

Annonse