Home>Front>Rekordår med hyttesøknader
Et bilde som inneholder himmel, utendørs, bygning, hus Automatisk generert beskrivelse
Front Hytter Nyhet

Rekordår med hyttesøknader

Aldri tidligere har vi godkjent så mange hyttesøknader som i 2021. Vi sluttet på at 169 fritidsboligenheter ble godkjent. Det er 32 flere enn rekorden fra 2019 med 137, sier Marit Røe, saksbehandler i Sirdal kommunes byggeavdeling, til Sirdalmedia.

  • Det betyr at det nå er omkring 4.650 fritidsboligenheter i Sirdal kommune.

Statistikken for godkjennelse av fritidsboligenheter de siste årene er:

2014: 69

2015: 79

2016: 74

2017: 119

Annonse

2018: 75

2019: 137

2020: 96

2021: 169

Dette blir 102 hytter i gjennomsnitt årlig.

Foto: Høy byggeaktivitet av fritidsboligenheter.

Et bilde som inneholder person, vegg, innendørs

Automatisk generert beskrivelse

Marit Røe har hatt jevn pågang med søknader hele 2021.

Røe sier det har vært en jevn pågang med søknader hele året. De har vært to saksbehandlere som har behandlet alle søknadene. I tillegg er det behandlet 436 søknadspliktige tiltak (i dette inngår tilkoblinger til kommunale VA-anlegg/sanitærabonnement osv.). Så kommer ferdigattester med 144 saker i tillegg til dette. De fleste søknader gjelder fritidsboligenheter i Øvre Sirdal.

Aktiviteten er stor fra Tjørhomfjellet, Soleiknuten, Sinnes-området, Fidjeland og Ådneram.

  • Den høye aktiviteten betyr ringvirkninger for hele kommunen. Vi fryktet koronapandemien ville dempe aktivitetsnivået, men her har det heller vært det motsatte som har skjedd. Vi har aldri hatt flere byggeprosjekter på gang enn nå, sier Marit Røe.

Et bilde som inneholder bygning, utendørs, hus

Automatisk generert beskrivelse

I Tjørhomfjellet er det både hytter og leiligheter til salgs.