Home>Front>Strømklagene ble avslått
Et bilde som inneholder tre, utendørs, hus, fjell Automatisk generert beskrivelse
Front Næringsliv Nyhet

Strømklagene ble avslått

Verken campingplasseierne eller speiderhytta Frikvarteret i Ådneram nådde fram med sine strømklager til formannskapet i Sirdal. Begge grupper blir stående utenfor Sirdalstariffen næring til det er utarbeidet nye retningslinjer. Det betyr at det må betales markedspris for strøm slik som innbyggerne og hytteeierne må.

Formannskapet avslo klagen fra campingeierne med fem stemmer mot 2 (sp/krf), hvor mindretallet gjerne ville ha saken ut på høring. Frikvarterets klage ble ikke imøtekommet, der gikk flertallet (4) mot, mens mindretallet på tre (sp, h og krf) ville imøtekomme klagen.

Et bilde som inneholder person, innendørs, vegg, mann

Automatisk generert beskrivelse

Varaordfører Isak A. Liland (h) hadde en lang utredning om historikken for Sirdalstariffen næring og strømpriser for campingvogneiere.

Varaordfører Isak A. Liland (h) hadde en lang utredning om de faste campingvognene, som vil få en merkostnad på i gjennomsnitt 400-500 kroner pr måned i økte strømutgifter. Det syntes ikke Liland var mye å lage sjau for. Han regnet med at når de nye retningslinjene kommer må det installeres to målere. En for vognene og en for eieren som sannsynligvis vil få Sirdalstariffen næring med 25 øre pr kilowatt for drift til service-/sanitetsbygg, kiosk/butikk/kontor samt fellesarealer for bespisning m.m.

Liland viste også til historikken i 2016, da Høyre sammen med Senterpartiet og Kristelig Folkeparti tok bort billig strøm for innbyggerne med to ukers varsel. Næring fikk fortsette med billig strøm og den ordningen som er i dag.

Et bilde som inneholder person, mann, vegg, innendørs

Automatisk generert beskrivelse

Ordfører Jonny Liland (ap) likte ikke klagen fra Frikvarteret.

Annonse

Ordfører Jonny Liland (ap) var ikke enig med Thor Jørgen Tjørhom (sp) om at det manglet saksutredning. Han syntes det var drøy kost med klagen. Eierne får ta del i støtteordningene fra Sirdalsvekst. De får bruke fellesgoder som skitrekk og løypekjøring som er sterkt subsidiert av kommunen. I siste kvartal 2021 fikk campingvogneierne ta del i billig strøm. Hvorfor skal de fortsette å ha billig strøm når ikke innbyggerne får den fordelen, spurte Liland.

Ordføreren syntes det var unødvendig med en klage fra samarbeidspartneren, Frikvarteret. Der gikk kommunen inn med omkring en million kroner til nybygget og har vist en raus ordning i flere år. Han beklaget at de viste liten forståelse for kommuneøkonomien. Han kunne vært foruten denne klagen til nytt regelverk er på plass.

Thor Jørgen Tjørhom (sp) mente det var en viktig næring for kommunen. Han ville gjerne ha saken ut på høring til nytt regelverk foreligger.