Home>Front>Vannbåren varme fra vedovn
Et bilde som inneholder person, bygning, stein, ovn Automatisk generert beskrivelse
Front Hytter Nyhet

Vannbåren varme fra vedovn

Økende strøm- og gasspriser gjør at eiere av boliger og hytter blir mer kreative for å kunne redusere utgiftene til oppvarming av gulvvarme og varmt vann. John Jansen har nettopp bygget ny hytte på Rubetødnan i Øvre Sirdal. Der har han installert peis eller vedovn med vannkappe (40 liter) og en akkumulatortank som fungerer som et varmebatteri.

John Jansen eier Stavanger Varmesenter sammen med sin bror. Han er derfor ekstra interessert i ny teknologi og har derfor tatt i bruk nyvinningen. Dette anlegget har han utviklet sammen med rørlegger-firmaet Scan VVS.

I alle gulver er det montert vannbåren varme. Så monteres en vedovn/peis og bak denne er det en vannkappe. Den er innstilt på 20 grader minimum og når du ikke er til stede i hytta, holdes denne temperaturen. Den blir da styrt av strøm. I gulvene er det også montert følere eller sensorer. Hvert rom kan derfor få sin ønskede varme.

Han har imidlertid satt termostatene i hvert rom på 28 grader og da får han en effektiv varme i gulvene på 24 grader. Når veden tennes opp, tar det omkring 30 minutter før vannet er oppe i 40 grader. Til å styre vannet rundt i hytta har de et teknisk rom hvor en isolert akkumulatortank, med innebygget varmtvannsbereder, tar imot vannet fra vannkappen. Tanken er selve hjertet i systemet.

Foto: John Jansen stortrives med peiskos og oppvarming av vann i tillegg.

Et bilde som inneholder innendørs, tak Automatisk generert beskrivelse

Her er akkumulatortanken med varmtvannsbereder.

Annonse

En ekspansjonstank tar seg av trykkforandringer og har et oppheng med sikkerhetsventil og lufteklokke. Den ferdigbygde sentralen styrer ladningen av tanken når du fyrer i ovnen. En innebygget shuntventil sørger for riktig temperatur ut fra tanken til gulvene. En elektrisk varmekolbe på 6 eller 9 kW monteres i akkumulatortanken og sørger for varme når det ikke fyres i ovnen.

Det finnes et bredt spekter av moderne ovner for produksjon av vannbåren varme og varmt forbruksvann. En vedovn med vannkappe overfører helt opp til 70-80% av varmeeffekten til en akkumulatortank som fungerer som et varmebatteri. Der kan varmen fordeles videre til gulvvarme, viftekonvektor, etc. Denne tanken har i tillegg innebygget varmtvannsbereder. Hvis du ikke fyrer i ovnen brukes først varmereserven i akkumulatortanken før den innebygde El-kolben aktiveres. Et system som er meget enkelt å bruke.

  • Når det er overskudd på varmtvann, starter en pumpe og vifteovn i garasjen og så brukes «rester» av varmen der. Den varmen brukes til å tørke bil og utstyr som ski, sier Jansen.

Et bilde som inneholder innendørs, vask, elementer, rotete Automatisk generert beskrivelse

På disse ventilene kan en se vanntrykket ved regulering av termostatene i enkelte rom.

Et komplett anlegg som dette koster omkring 300.000 kroner i investeringer. Jansen regner med på sikt å tjene inn investeringen med rimeligere og jevnere oppvarming. En meget behagelig varme. Han bruker samme prinsippet på hytta i Spania, men da er vedovnen erstattet med soloppvarming, kombinert med strøm.

I hytta i Sirdal er det lagt flytende laminert parkett, fordi han er redd for at heltre parkett som er skrudd sammen lettere kan sprekke ved oppvarming.

Vannet er viktig ved denne teknologien og det pumpes som en rundgang, og så er det termostater og følere som styrer det hele. Oppstår det feil, kommer det varsel. Når de forlater hytta settes den vannbårne varmen på et minimum og holdes vedlike ved strøm. Når de skal reise til hytta igjen er det bare å slå på varmen via appen og da er det klart for vedfyring når de kommer.

  • Et bærekraftig og grønt alternativ som jeg tror det vil komme mer av i framtiden, med kombinasjonen av vedovn, sol, strøm og vann, sier Jansen som er fornøyd med installasjonen så langt. Fikk testet det i julen med over 20 minusgrader.
  • Er det besparelser og god økonomi i denne investeringen ?
  • Har du tilgang på gratis eller rimelig ved, er det god økonomi med denne teknologien. Ellers er det pris på ved kontra pris på strøm som er avgjørende i det lange løp, svarer Jansen, som stortrives med peiskosen og flammene i hytta. Når jeg i tillegg kan varme opp vann og utnytte det i alle rommene, ser jeg det som en fordel.

Et bilde som inneholder ovn, natur, brann, peis

Automatisk generert beskrivelse

Peiskos er viktig for familien Jansen på hytta.