Home>Front>Besøkte familiehjemmet Bahati
Et bilde som inneholder person, innendørs, personer, poserer Automatisk generert beskrivelse
Front Kultur Nyhet

Besøkte familiehjemmet Bahati

Etter to år med reiserestriksjoner kunne endelig Nina og May Britt Ousdal fra Home of Bahati i Omlid reise til Tanzania for å besøke mama Bahati, barna og ungdommene i familiehjemmet Bahati House.

Som vanlig ble bagasjen fylt opp med klær, sko, sekker og annet utstyr til familiehjemmet.

Gjensynsgleden var stor hos alle. For Nina og May Britt var det veldig bra å endelig være tilbake og se at det står bra til med små og store i Bahati house.

Siden forrige besøk har 2 brødre på 5 og 7 år flyttet inn.  Guttene var blitt mishandlet og hadde det ikke bra da de kom til familiehjemmet.  Det var veldig kjekt å se dem i lystig lek og at de har blitt en del av søskenflokken.

Foto: May Britt Ousdal fra besøket ved familiehjemmet Bahati.

Et bilde som inneholder person, poserer, gruppe, ung

Automatisk generert beskrivelse

Nina Ousdal gledet seg over å treffe barna og ungdommene ved familiehjemmet.

Flere har blitt ungdommer og går nå på det som tilsvarer videregående skole her. De bor på internat på skolen da det er et krav fra skolen.  De har lange skoledager, gjerne fra kl. 07.00 til kl. 20.00 bare med spisepauser.  For det meste går de også på skolen på lørdager.  Noen fikk et par dager fri slik at de kunne komme hjem en tur mens det var besøk fra Norge, de som ikke fikk fri fikk besøk på skolen. Noen skoler har ganske bra med utstyr og fine skoleområder, men det ble også konstatert at det er flere skoler som har lite bøker og dårlig med utstyr.

Annonse

Noen av ungdommene er klare for å søke seg inn på universitet og Saidi som studerer til lege er veldig klar for å få fortsette på sitt studium.

Et bilde som inneholder person, innendørs

Automatisk generert beskrivelse

Nina sammen med en elev på skolen.

Det var veldig spennende å få komme på besøk på gården hvor Jumanne holder til. Jordstykke til gården ble kjøpt i starten av 2020.  I perioden hvor skolene i Tanzania var stengt pga Covid19 jobbet alle sammen med Jumanne for å opparbeide jordstykket og gjøre klar for planting.

Takket være støtte fra Sirdal kommune og fra andre sponsorer har det blitt bygget gårdshus, hønsehus, etablert brønn og strøm fra solcellebatterier.  Det var utrolig kjekt og veldig imponerende å se hvor bra dette prosjektet har blitt.  Det var plantet appelsintre, banantre, ananas, kassava, papaya, kokostre, lime og mer. Imidlertid gjenstår det en del ting som må gjøres før Jumanne kan komme i gang med full drift med kyllingproduksjon, samt ta i bruk vanning av planter og frukttrær.

Et bilde som inneholder tekst, innendørs

Automatisk generert beskrivelse

Undervisningen på familiehjemmet.

Anna, som ved hjelp av en «spleis» aksjon i januar, fikk mulighet til å komme tilbake i jobb som lærer, fikk også besøk.  Hun er veldig fornøyd med å være tilbake i jobb.

Mama Bahati har som tidligere gjort en veldig bra jobb med barna og ungdommene.  Det har vært utrolig kjekt å se hvordan de store tar seg av og hjelper de mindre. Bahati er veldig opptatt av å hjelpe de som trenger det.  Dette er en viktig del av opplæringene i familiehjemmet.   Bahati house er fylt med mye søskenkjærlighet, latter og glede.

Både mama Bahati, barna og ungdommene sender hilsener til alle av Home of Bahati sine støttespillere både i og utenfor Sirdal.  De er veldig takknemlige for hjelpen.  Støtten gjør at de kan bo sammen som en søskenflokk, få mat og klær samt mulighet til utdanning.  Dette gjør at de har mye større mulighet til å få arbeid og ha mulighet til å forsørge seg og skape gode liv.

Et bilde som inneholder person, barn, innendørs, gutt

Automatisk generert beskrivelse

Barna på familiehjemmet.

Nina og May Britt forteller at det var fantastisk kjekt å besøke familiehjemmet igjen og oppleve hvilken forskjell hjelpen gjør for barna som har fått bo der. I 2021 var det 10 år siden familiehjemmet ble åpnet.  Nina og May Britt takker så mye for støtten og håper at dere også i årene framover vil bidra til at barna og ungdommene i Bahati house får mulighet til utdanningen og livet de drømmer om.

Litt gårdsdrift og mating av hønene i hønsehuset.