Home>Kommunen>Folkevekst med 38 personer
Et bilde som inneholder tekst, himmel, utendørs, bilvei Automatisk generert beskrivelse
Kommunen Nyhet

Folkevekst med 38 personer

I løpet av 2021 økte folketallet i Sirdal kommune med 38 personer. Nå er antall innbyggere 1.810. På fylkesplan er nå folketallet i Agder 311.134 innbyggere. En økning på 2.291 i løpet av 2021, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Sirdal hadde et fødselsoverskudd på 9 personer. 21 nyfødte og 12 døde. Nettoinnflyttingen, inklusive inn- og utvandring, utgjorde 28 personer.

Sirdal skiller seg ut i Agder ved å ha snudd nedgangen på minus 2,7 prosent i 2020 til en oppgang på 2,1 prosent (38 personer) i 2021.

  • Fødselsoverskuddet i Agder var på 683 personer, mens nettoinnflyttingen landet på
  • 1 610 personer (hhv. 30 og 70% av veksten). Folketilveksten var samlet på 0,7%, som er litt høyere enn landsgjennomsnittet (0,6%) og på linje med Rogaland, Vestfold og Telemark. Bare Viken fylke hadde høyere vekst (1,3%), sier leder i avdeling for analyse i Agder Fylkeskommune, Gunnar Ogwyn Lindaas.

Et bilde som inneholder bord

Automatisk generert beskrivelse

Folketallet økte i 2021 med 38 personer i Sirdal.