Home>Front>Kamp om kraftinntekter
Et bilde som inneholder fjell, utendørs, natur, canyon Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet

Kamp om kraftinntekter

162.219.303 kroner er kraftinntektene Sandnes kommune har «arvet» i forbindelse med grensejusteringen da Forsand gikk til Sandnes for snaut to år siden. Etter siste utvikling, vil flertallet i Forsand ha tilhørighet til Strand kommune. Statsforvalteren jobber med en innstilling til Kommunaldepartementet.

Dersom denne saken ender med flytting av Forsand til Strand kommune, vil de ni faste innbyggerne i Lysebotn be om grensejustering og flytting til Sirdal kommune.

Ordfører Jonny Liland (ap) i Sirdal kommune er avventende til det foreligger et endelig svar og konklusjon fra Kommunaldepartementet.

  • Dersom det blir en aktuell sak med søknad fra innbyggerne i Lysebotn, er det viktigste å kunne ivareta innbyggerne på en best mulig måte, sier Liland.

Hvis det kommer en søknad, må kommunen iverksette en analyse av de aktuelle tjenester som følger med en slik søknad. Sirdal er vant med å krysse kommune- og fylkesgrenser og viser til skolegang, kollektivtransport, brann- og redning og avtale med Stavanger Universitetssykehus, for å nevne noen saker.

  • Striden om tilhørighet for kommunene vil ikke Sirdal blande seg inn i. Jeg konstaterer at reformen for kommune- og fylkessammenslåinger ikke har vært optimal, sier Liland.

Foto: Hårnålsvingene ned til Lysebotn. Foto: Simen Haughom.

Et bilde som inneholder person, mann, vegg, innendørs

Automatisk generert beskrivelse

Ordfører Jonny Liland i Sirdal.

Annonse

Et bilde som inneholder bord

Automatisk generert beskrivelse

Sandnes kommune har utarbeidet denne tabellen over kraftinntekter på forespørsel fra Sirdalmedia. Det dreier seg om store beløp, og skulle det bli aktuelt med Lysebotn til Sirdal, vil det avhenge av hvor grensene blir satt. Dette er totalbeløpet, inklusive kraftanleggene i Lysebotn og Flørli.

Lysebotn 2 har en årsproduksjon etter utvidelsen og oppgraderingen på 1.847 GWH, mens Flørli leverer 318 GWH i årsproduksjon.

  • Vi fastboende er svært godt fornøyd med å være under Sandnes. Jørpeland og Strand vil være en avkrok for oss, sier Berit Tangen (70) til Sirdalmedia. -Da er det bedre å vurdere Sirdal, selv om det er vinterstengt vei.

De fastboende er fornøyd med ruteforbindelsen til Lauvik, to ganger daglig, bortsett fra lørdag. Tangen sier Sandnes har startet utviklingen av Forsand, så kommer vi inn under Strand, vil det være en reversering og vi blir satt tilbake.

Fastboende har laget et leserbrev som har vært trykket i tre lokalaviser og der kommer de til orde med sine meninger om framtiden. Vi gjengir brevet:

  • Innlegget er skrevet av Berit Tangen, Svein Gitle Tangen, Sigve Fosmark, Terje Ramsnes, Tanja Eike, Olav Haugan, Mattias Myrsel, Aud Eli Lyse og Kjell J. Lyse, dvs. samtlige fastboende i Lysebotn

Men ærlig talt, Strand, det er vel ikke de cirka 1000 innbyggerne på Forsand som er så attraktive. Snarere er det lille Lysebotn, hvor det er to kraftverk med årlig produksjon på 1800 GWh. Med økte inntekter fra disse kan Strand raust tilby innbyggerne å kutte eiendomsskatten.

Lysebotn har alltid vært en utkant. Vi var en utkant i Forsand kommune, vi er en utkant i Sandnes kommune i dag, og vil bli en utkant hvis vi må inn i Strand.

God erfaring med Sandnes

Lysebotn-samfunnet har ingen tilknytning til Jørpeland. Hurtigferja vår går til Lauvvik i Sandnes kommune, og i Sandnes har vi vår fastlege, tannlege og handel. Vi har prøvd tilværelsen i nye Sandnes kommune i snart to år nå, og så langt er det ingenting å sette fingeren på. Kommunen har en god nettside for innrapportering av feil eller mangler på infrastruktur, og rapporteringer har blitt fulgt raskt opp.

Sandnes har vyer for satsing av turistnæringen i Lysefjorden og Lysebotn. Kommunen har pondus til å kunne ta imot den økende tilstrømming av turister. Vi er redd for at Strand vil bli for puslete i så henseende. De vil ha nok med å prøve å kanalisere Preikestolturistene gjennom Jørpeland.

Aksjonsgruppa for innlemming i Strand har trykt opp og raust spredd ut pamfletter med henstilling om at innbyggerne må stemme for Strand. For oss i Lysebotn har det ingen betydning. Vi vet hvor vi vil høre hjemme: i Sandnes.

Lysebotn har faktisk mer tilknytning til Sirdal enn til Strand. Mellom oss har vi i alle fall en sommervei. Og skulle så galt bli at vi måtte forlate Sandnes til fordel for Strand, så vil kanskje innbyggerne i Lysebotn vurdere en søknad om grensejustering inn i Sirdal kommune.

Kunne Kolabygda få bli med i Strand med 50 prosent tilslutning, så må vel Lysebotn få bli med i Sirdal det med 100 prosent.

Så Sirdal, – er dere klar for oss?