Home>Front>Kvæven vant og opsjonsavtalen ble opphevet
Et bilde som inneholder tekst, vegg, innendørs, person Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet

Kvæven vant og opsjonsavtalen ble opphevet

 

Grunneier Per Kvæven (75 år) vant rettssaken mot Aalgaard Bygg AS og dermed må opsjonsavtalen om utbygging av 200 hytter på hans eiendom oppheves. I tillegg dømmes Aalgaard Bygg til å betale 312.000 kroner i saksomkostninger, skriver Stavanger Aftenblad.

Foto: Faksimile av Stavanger Aftenblads oppslag i dagens internettutgave.

Saken var oppe i Sør-Rogaland Tingrett i Sandnes 2. februar og dommen falt fra dommer Trond Øyvind Svendsen.

Sør-Rogaland tingrett har kommet til at opsjonsavtalen, som ga Aalgaard Bygg råderett over en stor eiendom på Kvæven i Sirdal, er urimelig etter avtaleloven § 36, og at hele avtalen må settes til side.

I den ferske dommen heter det videre at både avtalen og måten denne ble inngått på «er beheftet med så mange svakheter at det ville virke urimelig at Kvæven skal være bundet av den» skriver Aftenbladet.

  • Per Kvæven er både lettet og veldig glad for denne dommen som ga han medhold, sier advokat Henning Rosenlund Wahlen i Ryger advokatfirma til Sirdalmedia.

Ifølge advokat Rosenlund Wahlen fremstår dommen som riktig. Etter å ha lest dommen og dommerens kommentar, vil Rosenlund Wahlen presisere at dommeren har misforstått noe. Det var ikke Kvæven som «ønsket at gården og gårdstunet måtte bevares», men motparten som sa det under rettsmøtet. Vi gjengir det avsnittet:

Annonse

«På senere spørsmål i sin forklaring var Kvæven tydelig på at han ved signeringstidspunktet hadde gitt utrykk for at han ønsket at huset på gården og gårdstunet måtte bevares. Hva denne åpenbare divergens i hans forklaring skyldes, er det ikke mulig for retten å ta stilling til. Men ut fra Kvævens egen forklaring synes det som om han likevel har et minne fra signeringen.»

Sirdalmedia har ikke fått noen kommentarer fra motparten, verken Svein Olav Aalgaard eller advokat, Olav Todnem hos advokatfirmaet Kluge.

Du kan lese hele saken på Aftenbladet.no:

https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/PoLmzX/per-kvaeven-vant-over-aalgaard-bygg-avtalen-oppheves