Home>Front>Mer strøing i GP-rundkjøringen
Et bilde som inneholder utendørs, snø Automatisk generert beskrivelse
Front Kommunen Nyhet Samferdsel

Mer strøing i GP-rundkjøringen

Etter at mer enn 100 biler sklei inn i brøytekanten, når de kjørte i den nye GP-rundkjøringen på Sinnes i helgen, er det bestemt å bruke mer sand og strø oftere der enn andre plasser.

Per Magne Hindersland, byggeleder ved Agder Fylkeskommune bekrefter dette overfor Sirdalmedia.

  • Vi kommer spesielt til å være obs i helgene, fredag ettermiddag og søndag ettermiddag, sier Hindersland.

Risa har kontrakt på brøytingen av fylkesvei 450 gjennom Hunnedalen og videre fra Omlid til Ådneram. Men ifølge den nye kontrakten kan vaktsjef fra Fylkeskommunen beordre andre selskaper til å foreta selve strøingen av veibanen. Dette er det Fylkeskommunen som avgjør. De ser hvem som er ledig og har kapasitet til å utføre jobben.

Fra 1. september inngikk Agder Fylkeskommune 17 nye driftskontrakter med ansvar for brøyting og vedlikehold, inndelt i soner. Nå er det Fylkeskommunen som til daglig bestemmer hva som skal gjøres av brøyting og sandstrøing osv. Fylkeskommunen har tatt et større ansvar og regner med å spare penger med de nye kontraktene og en ny driftsform.

Illustrasjonsfoto: GP-rundkjøringen skal strøs oftere med sand enn andre veier.

Et bilde som inneholder snø, utendørs, gå på ski, fjell

Automatisk generert beskrivelse

I helgen sklei over 100 biler i rundkjøringen og havnet i brøytekanten.

Annonse

  • Rundkjøringen er bygget etter prosjekterings-anvisningene og vi kan ikke se at det er noen feil, sier Steinar Jacobsen, seksjonsleder for utbygging vei vest i Agder Fylkeskommune.
  • Tiltaket som iverksettes nå er mer og oftere strøing av rundkjøringen. Når det snør og blåser samtidig, mister strøing fort sin funksjon. Sirdal er et område med vintervei og da er veisalting utelukket.

Jacobsen vil se nærmere på rundkjøringen til våren når snøen forsvinner. Da skal det også legges et siste slitelag med asfalt på fylkesvei 450 og i rundkjøringen hvorvutvidelsen er blitt gjennomført.