Home>Front>Nye eiere av Sirdal Sag
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:/Users/Lsir/Leif Sirevåg Dropbox/Leif Sirevåg/BSM 2019/2019-08-01 12.00.26.jpgBSM 2019:2019-10-25 11.07.09.jpg
Front Næringsliv Nyhet

Nye eiere av Sirdal Sag

Birkeland Bruk AS fra Lyngdal har kjøpt 51 prosent av aksjene i Sirdal Sag AS på Omlid. Ranveig og Tormod Førland har solgt og sitter nå igjen med 49 prosent av aksjene i selskapet. Overtakelsen skjedde ved årsskiftet.

Da knapphet på trelast begynte å melde seg i 2021, startet Birkeland-gruppen jakten på sagbruk på Sør-Vestlandet. Målet var å sikre seg råvarer for framtiden. Nå har de sikret seg kapasitet til skjæring og tørking av materialer.

Foto: Tormod Førland har solgt Sirdal Sag.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:/Users/Lsir/Leif Sirevåg Dropbox/Leif Sirevåg/BSM 2019/2019-08-01 12.00.26.jpgBSM 2019:2019-10-25 11.13.41.jpg

Tørkelokalene er viktig for produksjonen, sier Tormod Førland.

  • Vårt arbeidsår er inndelt i to faser. Om vinteren produserer vi robuste utemøbler, mens i sommerhalvåret er det bearbeiding og produksjon av såkalt villmarkspanel, samt spesielle dimensjoner av søyler og dragere til hytter, forteller Tormod Førland. Han har drevet selskapet sammen med kona Ranveig siden 2006.
  • Vi driver ikke med masseproduksjon ved denne saga, men mer type nisjeproduksjon. Utfordringen er lite kvantum og vi må tenke mer foredling med ulike materialer.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:/Users/Lsir/Leif Sirevåg Dropbox/Leif Sirevåg/BSM 2019/2019-08-01 12.00.26.jpgBSM 2019:2019-10-25 11.07.57.jpg

Utemøbler er viktig vinterproduksjon.

Det «nye» selskapet er nå på jakt etter flere fagfolk. En sirdøl er ansatt og skal begynne i opplæring. Det er få med erfaring innen dette faget. Førland sier det er viktig å kunne lese stokken og få mest mulig ut av den.

Annonse

Førland har alltid satset på dyreste og beste kvalitet tømmer, med trær på i gjennomsnitt 100 år. I et spesielt tilfelle hadde jeg tre på 230 år. Sirdal Sag får råvarene mesteparten fra indre Agder.

  • Prisene er blitt bedre for gårdbrukerne som driver med tømmerhogst. Det gleder meg og det kan også bety at flere vil ta ut tømmer til dagens priser, sier Førland.

Sinneshyttå med Tor Sigve Vik er Sirdal Sags største kunde. Han søker kvalitet og kjøper derfor material hos Sirdal Sag. Nå skrur han villmarkspanelet på hytteveggene og har gått bort fra vanlig spiker. I tillegg er det noen andre kunder som kjøper denne kvaliteten.

Et bilde som inneholder tekst, person

Automatisk generert beskrivelse

Arnt Helge Sandvik satser på utvidelse av arbeidsstokken ved Omlid-fabrikken.

  • Med dette oppkjøpet ønsker vi å utvikle selskapet videre og få ansatt flere fagfolk slik at saga blir bedre utnyttet, sier Arnt Helge Sandvik, administrerende direktør i Birkeland Bruk AS til Sirdalmedia.
  • Med Sirdal Sag er vi sikret varetilgang. Vi har også sikret oss ypperste kvalitet med Tormod og Ranveigs innsikt i bransjen.

Birkeland Bruk ønsker også å utvikle fabrikklokalene til Sirdal Sag. Det kan bli et mellomlager og Sandvik regner med å utvide sortimentet ut over villmarkspanel til å gjelde flere sorter.

Birkeland Bruk har cirka 175 ansatte eller 150 årsverk. De omsatte for 600 millioner kroner i 2021, mens Sirdal Sag har en omsetning på cirka 2 millioner kroner.

Hovedkontoret til Birkeland Bruk ligger i Lyngdal, mens fabrikken og produksjonen foregår på Kvås. Så har de butikkutsalg fra Sola til Vennesla. Lyngdalfamiliene Rune Birkeland og Jon Våge, eier henholdsvis 75 og 25 prosent av selskapet. Bedriften er over 100 år gammel.

Et bilde som inneholder fjell, utendørs, himmel, natur

Automatisk generert beskrivelse

På Kvås er produksjonslokalene for Birkeland Bruk.