Home>Eiendomshandel>Stabile bruktpriser – nye hytter 10-12 % dyrere
Et bilde som inneholder snø, utendørs, fjell, natur Automatisk generert beskrivelse
Eiendomshandel Front Hytter

Stabile bruktpriser – nye hytter 10-12 % dyrere

Hyttemarkedet i Sirdal kommune, viser at det er stabile priser for brukte hytter. På nye hytter har prisen økt med 10 – 12 prosent og det skyldes i hovedsak økte materialkostnader.

Når en henter ut statistikken fra Eiendomsverdi for 2021 på postnummer 4443 Tjørhom, registreres alt salg av hytter, nye og brukte. Det gjelder området fra Dorgefossbrua til og med Ådneram.

Da er gjennomsnittlig pris 4.220.240 kroner, eller pris pr kvadratmeter av Boligarealet/Primærromareal (BOA/P-rom) på 43.270 kroner. Det gjelder 147 boligenheter.

Tar en med hele Sirdal kommune, representerer det 168 fritidsboligenheter for salg. Da er gjennomsnittsprisen 3.607.442 kroner, eller 37.608 kroner pr kvadratmeter.

Foto: Stor rift etter leiligheter på Sinnes.

Et bilde som inneholder tekst, himmel, person, poserer

Automatisk generert beskrivelse

Torill Kalsaas.

Annonse

Meglerrapport viser at det er solgt 89 fritidsboligenheter i samme området. Det betyr brukthytter. Da er gjennomsnittlig pris 3.978.498 kroner, eller 43.089 kroner pr kvadratmeter. EiendomsMegler 1 har her en markedsandel på 50 prosent, mens Proaktiv Eiendomsmegling og DNB Eiendom kommer på de neste plasser med henholdsvis 12 og 10 prosent andel.

Prisen pr kvadratmeter viser en interessant utvikling. Der har prisen økt fra 41.457 kroner i 2020 til 43.270 kroner i 2021. En økning på 1.813 kroner pr kvadratmeter. På en hytte på 100 kvadratmeter utgjør dette en økning på 181.300 kroner. Nå er en tilbake på 2018-nivå.

Prisen pr kvadratmeter viser utvikling fra 2017.

Som vi nevnte innledningsvis er det hovedsakelig prisøkning på nye hytter. Det skyldes dyrere materialer, spesielt tre og andre byggevarer, for å nevne noen elementer som har steget.

  • Prisene har steget med 10-12 prosent på nybygg det siste året, bekrefter Tor-Inge Larsen i Fidjeland Fjellgrend til Sirdalmedia.
  • Hytter til en salgspris på omkring fire millioner kroner, er det fortsatt stor interesse for. Da er det gjerne 10-15 interessenter som er på visning. De fleste blir solgt etter første visning, sier Torill Kalsaas, fritidsmegler ved EiendomsMegler1 på Ålgård.
  • Det er også god interesse for hytter i prisklasse 5-6 millioner kroner, med rette beliggenhet får vi ofte mange på visning i dette segmentet også. Vi har oppnådd gode priser.
  • I de høyere prisklasser er markedet veldig bevisst på både beliggenhet og kvaliteter på hyttene. Det tar noe lenger tid å treffe rette kundene.

Et bilde som inneholder snø, utendørs, transport, tre

Automatisk generert beskrivelse

Brendeheia er nå snart ferdig utbygd.

Nå er det stort trykk og etterspørsel etter mindre leiligheter, spesielt på Sinnes. I helgen var en leilighet på 50 kvadratmeter på Myraleidet ute for salg til prisforlangende 2.450.000 kroner. Det var ti på visning og leiligheten ble solgt for 2.825.000 kroner til slutt.

At hyttemarkedet i Sirdal er hett for tiden, viser statistikken fra Sirdal kommune. Der ble 169 hytter byggegodkjent i 2021. 32 mer enn rekorden fra 2019. Totalt er det nå passert 4.650 fritidsboligenheter i Sirdal kommune.

Et bilde som inneholder snø, tre, utendørs, hus

Automatisk generert beskrivelse

60 av 100 fritidsboliger er solgt i Fidjeland Fjellgrend.