Home>Hytter>Tøft å bli anklaget for lureri
Et bilde som inneholder person, innendørs Automatisk generert beskrivelse
Hytter Nyhet

Tøft å bli anklaget for lureri

Det er tøft å få anklager om at jeg har drevet lureri og svindel, sa daglig leder i Aalgaard Bygg da han møtte motpart og grunneier Per Kvæven i Sandnes Tingrett onsdag, skriver Stavanger Aftenblad etter rettsmøtet.

Helt fra starten har vi hatt en tanke om ærlighet, redelighet og ryddighet. Med bakgrunn i personlig etikk og moral, men også fordi suksess og framgang oppnås kun ved ryddig og redelig opptreden, sa Svein Olav Aalgaard, tidligere eier av Aalgaard Bygg da han forklarte seg i retten onsdag.

Aalgaard Bygg er stevnet av grunneier Per Kvæven (75). Bakgrunnen er en opsjonsavtale som gir firmaet råderett over Kvævens eiendom i Sirdal. Det er skissert 200 nye hytter til en verdi av 800 millioner kroner. Kvæven skal få 500.000 kroner per tomt, dog ikke før to tredeler av første delprosjekt er realisert – noe hans advokat mener kan bety at han aldri vil se noen penger ettersom prosjektet ligger langt fram i tid.

Opsjonsavtalen ble signert mens Kvæven var innlagt på sykehus i Kristiansand i 2019.

– Han satt oppreist i senga da vi kom. Han kommenterte på avtalen da vi gjennomgikk denne. Han var fullt og helt oppegående. Hadde jeg fått en fornemmelse av at han ikke var det, hadde jeg aldri inngått den avtalen, sa Aalgaard.

Krevde avtalen ugyldig 

Annonse

Kvæven sier imidlertid at han ikke husker noe.

– Jeg husker ingenting fra signeringen på sykehuset. Det er helt svart. Jeg tenker at dette er svindel, sa han til Aftenbladet onsdag. 

 • Avtalen og tilblivelsen av den er urimelig. Opsjonsavtalen må gjøres ugyldig, sa Kvævens advokat Henning R. Wahlen i retten.

Da Svein Olav Aalgaard kom til sykehuset i Kristiansand i 2019, hadde han med seg en mellommann som eide ei eldre hytte på eiendommen til Kvæven. Hans ærend var å få en fullmakt i forbindelse med en fortetting på det eksisterende hyttefelt. Mellommannen døde kort tid etter signeringen.

Signering var første møte

Visitten var Aalgaards første møte – og første prat – med Kvæven.

Under gjennomgang av avtalen, skal Kvæven ha sagt at gården ikke måtte rives, noe Aalgaard gikk med på.

Dette ble imidlertid aldri skrevet inn i avtalen.

Aalgaard forklarte at det hadde vært dialog i flere måneder om avtalen – via mellommannen – som han oppfattet som en nær venn av Kvæven. Videre ble det argumentert for at avtalen er i tråd med lignende avtaler.

Ikke byggeklare tomter

Aalgaards advokat Olav Todnem understrekte at tomtene langt fra er byggeklare. Tvert om gjenstår tidkrevende og kostbar regulering. Vann og kloakk, rekkefølgekrav, nye veier, kryss o.l er forhold som gjør at det er stor risiko forbundet med prosjektet.

– Det går årevis før det kommer inntekter, sa Todnem.

Og fortsatte med å si at det er et godt tilbud å få en proff aktør til å forvalte og foreldre verdiene i eiendommen.

– Framstår ikke det som noe som en vanlig, fornuftig mann vil synes er ok? At en proff aktør får dette til, slik at familien kan få del i de formidable verdiene som kan bli resultatet, sa Todnem.

Villig til å lage ny avtale

I avtalen heter det at Kvæven skal få 500.000 kroner per tomt, dog ikke før to tredeler av første delprosjekt er realisert. Aalgaard vedgikk at dette er upresist og sa seg villig til å endre avtalen slik at dette, og blant annet bevaring av gårdstunet, kommer tydelig fram.

 • Det er ikke noe i avtalen som er så graverende at den må settes til side. Den er balansert, men ikke detaljert. Den inneholder ytelse mot ytelse, og potensielt 100 millioner kroner til grunneier. Er det urimelig å få et vederlag på 100 millioner kroner? sa Todnem.

Solgte for 19,3 millioner kroner

 • Du oppfattet altså Kvæven som oppegående og i stand til å vurdere om avtalen var god nok på sykehuset. Hvordan oppfatter du han i dag? spurte Kvævens advokat Wahlen.
 • Det har jeg ikke gjort meg opp noen formening om, svarte Aalgaard.
 • Ville du inngått en slik avtale med han i dag?
 • Jeg har ikke nok kunnskap om hans tilstand.
 • Men det hadde du på sykehuset? spurte Wahlen.
 • Ja, jeg vurderte det slik, sa Aalgaard.

Året etter avtalen med Kvæven var landet, solgte Aalgaard aksjene i Aalgaard Bygg til Hellvik Gruppen. Total salgssum var på 19,3 millioner kroner.

 • En tredjedel ble betalt i aksjer, en tredjedel gikk til nedbetaling av gjeld til tidligere partner og den siste tredelen er utbetalt og skal utbetales, sa Aalgaard.

 Nei, nei, nei

Per Kvæven gjentok i sin forklaring at han ikke er interessert i en opsjonsavtale eller utbygging.

 • Det er slektninger som skal ha eiendommen, sa Kvæven.
 • Hva om prisen var rett? spurte Todnem.
 • Nei, nei nei, ikke aktuelt, gjentok Kvæven.

Foto:  Jeg husker ikke noe fra sykehuset, sa Per Kvæven (75) .Foto: Jarle Aasland / Stavanger Aftenblad

http://Det er tøft å få anklager om at jeg har drevet lureri og svindel, sa daglig leder i Aalgaard Bygg da han møtte motpart og grunneier Per Kvæven i Sandnes Tingrett onsdag, skriver Stavanger Aftenblad etter rettsmøtet.