Home>Front>20 plasser klar for flyktninger
Et bilde som inneholder person, mann, vegg, innendørs Automatisk generert beskrivelse
Front Kommunen Nyhet

20 plasser klar for flyktninger

Sirdal kommune er godt forberedt til å ta imot 20 ukrainske flyktninger på kort varsel, sier ordfører Jonny Liland til Sirdalmedia. – Foreløpig har vi ikke mottatt noen statlige henvendelser, men vi har meldt inn vår ledige kapasitet.

  • Jeg har bedt administrasjonen forberede mottak av eventuelle barn som kan komme til barnehage og skole. Vi gjør de forberedelser som er mulige på dette stadiet.

Liland synes det er en fryktelig situasjon det ukrainske folket er kommet opp i. Ordføreren, sammen med befolkningen i kommunen, er solidariske med alle som er på flukt.

  • Jeg har bedt Solidaritetsfondets leder, Siri Ovedal, å ta opp denne saken til behandling i fondsstyret og se om det kan sendes midler til noen hjelpeorganisasjoner.

Kommunen har gode lokaler på Monane, et internat som blir satt i stand til å ta imot eventuelle flyktninger.

  • Dersom vi får henvendelser om mottak fra sentrale styresmakter, vil vi straks ta det opp i kommunestyret til behandling. På lang sikt er de også forberedt til å øke antall flyktninger hvis det skulle være nødvendig, sier Liland som håper og tror sirdølene vil vise medmenneskelighet og være et godt vertskap for eventuelle flyktninger.

Foto: Ordfører Jonny Liland har meldt inn ledig kapasitet for flyktninger til sentrale myndigheter.