Home>Meninger>Bygdetun eller campingplass ?
Et bilde som inneholder himmel, utendørs, bilvei, tom Automatisk generert beskrivelse
Meninger Nyhet Nyhet forts.

Bygdetun eller campingplass ?

Av Torjus Kvæven

På Kvæven har vi et bra bygdetun, kulturmuseum som er bygget opp gjennom mange år ved at folk har gitt ting til museet, og kommunen har holdt museumsbestyrer også i samarbeid ved fylkeskommunale myndigheter. Bygningsmassen i dag består av vel ti bygg av kulturhistorisk art, noe som har fungert bra. Det er i tillegg et sentralbygg som inneholder museum, kontorer og slike ting, også en kafe er plassert her.

Det kan se ut som om kommunen etter siste valg har mistet interessen for den store kultur historie som finnes i Sirdal ved at det kan synest som om forvalting og drift av Kvæven bygdetun er overført til en privatperson, nemlig Per Øivind Grimsby.

Han er en Venstre-politiker som er ansatt i Sira Kvina kraftselskap. Det kan se ut som om han skal drive bygdetunet som en campingplass med å tilrettelegge for overnatting i de gamle kulturbygningene. Det siste som har skjedd er at det er kommet på plass en svær tre-konstruksjon som visstnok skal tjene som toalett, plassert rett over hovedkloakk ledningen, tett i veitraseen mellom parkeringsplass og adkomst til kulturtunet, også med utsikt til kapell og kirkegård.

Det blir fra Grimsby sagt at det er et ambulerende toalett, tro det den som vil. Det er plassert på solide betongfundament og like over hovedkloakk ledningen. På kafeen har det vært god og hyggelig service. Også er det signal om en «diktatorisk» innblanding i den daglige drift, noe som sannsynligvis fører til at driften stanser fra i vår.

Det er fra tidligere tilsatt en meget habil og kompetent dame og som først og fremst utviste stor interesse for å utvikle den museums aktive delen av bygdetunet, også hun er skyvet til side, uvisst av hvilken grunn? Vi har gode campingplasser så vel ovenfor som nedenfor Kvæven bygdetun. Det som er i ferd med å skje her er en forbrytelse ovenfor publikum men ikke minst ovenfor de mange som har bidratt med å gi bygninger også andre ting til museet.

Annonse

Et bilde som inneholder snø, utendørs, himmel, trailer

Automatisk generert beskrivelse