Home>Nyhet>Digital utanforskap for eldre
Et bilde som inneholder person, lukk Automatisk generert beskrivelse
Nyhet Nyhet forts.

Digital utanforskap for eldre

Eldrerådet i Sirdal kommune saman med enhet helse, omsorg og biblioteket inviterer til temakveld på kulturhuset torsdag 31. mars klokka 17.30.

Temaet er «Digital utanforskap for eldre.» Innlegg ved Jan Salve Torgersen.

Orienteringar frå Ruth Lillian Hompland, enhet helse, Sara Mandel Birkeland frå enhet pleie og omsorg og Anja Haughom frå biblioteket. Kva digitale hjelpemidlar fins i dag og kva fins i planar framover?

Presentasjon av kommunen sine frivillige teknologiambassadørar.