Home>Front>Fotballhallen er i rute
Et bilde som inneholder snø, utendørs, transport Automatisk generert beskrivelse
Front Næringsliv Nyhet Nyhet forts. Sport

Fotballhallen er i rute

Grovplaneringen av tomten til den nye fotballhallen på Knausane på Tonstad, er i rute, bekrefter Steinar Haugen, prosjektleder i Sirdal kommune, overfor Sirdalmedia.

Haugen forteller at det er 8.000 kvadratmeter som Hauge Maskin skal klargjøre. Ifølge framdriftsplanen skal det være ferdig til 1. juli. – Vi ligger godt an til å klare avtalt dato. Vi har hatt en snøfri og fin vinter og dermed har arbeidene godt greit.

En høyspentlinje til Agder Energi, som krysser halltomta, må flyttes før området blir ferdig. I tillegg er det laget vei opp til boligfeltet som kommer ovenfor fotballhallen. Her må det bores og sprenges tomter før hallarbeidet kan starte. Disse tomtene skal være grovplanert og ferdige til 1. november.

Foto: Opparbeidelsen av tomta til fotballhallen er i rute.

Et bilde som inneholder person, utendørs, himmel, stående

Automatisk generert beskrivelse

Byggemøte med Svein Morten Klungland (fra venstre), Tommy Hauge, Jan Erik Håland og Steinar Haugen.

  • De gjenstående 53 tomtene vil bli opparbeidet på et senere tidspunkt, forteller Haugen.

Sirdal kommunestyre har vedtatt å investere i ny fotballhall, inklusive skillevegger, til 54,5 millioner kroner, eks merverdiavgift. Tonstad Idrettslag skal drifte hallen, og ha ansvar for kostnader og inntekter.

Annonse

Kommunen må ta investeringen for å få igjen merverdiavgiften. Inklusive reserver og skillevegger er investeringen på 54,5 millioner kroner. Men så får kommunen tildelt 7,5 millioner kroner i tippemidler, så netto vil hallen komme på mellom 46 – 47 millioner kroner.

Et bilde som inneholder utendørs, fjell, himmel

Automatisk generert beskrivelse

Det jobbes på øvre siden av fotballhallen med klargjøring av 16 tomter.

Årlige driftskostnader er estimert som følger:

Drift/vedlikehold (inkl. renhold) ca. kr 600 000,-

Forsyning (strøm, renovasjon, vann/avløp) ca. kr 230 000,-

Forsikringer ca. kr 50 000,-

Totalt: ca. kr 880 000,-

Mandal-firmaet, Konkret Entreprenør AS, hadde laveste tilbud med 48.324.813 kroner eks merverdiavgift. Hallen skal være ferdig ved årsskiftet.

Et bilde som inneholder utendørs, himmel, bakke, natur

Automatisk generert beskrivelse

Tomta til fotballhallen er snart grovplanert. I bakgrunnen er veien opp til boligfeltet.

Et bilde som inneholder tekst

Automatisk generert beskrivelse

Her vises tegning av tomten. Kort vei over elva Sira til idrettsanlegget, skolene og kulturhuset.

Fotballhallen inntegnet og veien opp til boligfeltet til høyre på tegningen.

Et bilde som inneholder tekst

Automatisk generert beskrivelse

Skisse av tegningen av fotballhallen.