Home>Front>Fra 20 til 30 flyktninger
Et bilde som inneholder person, mann, personer, gruppe Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Nyhet forts.

Fra 20 til 30 flyktninger

Sirdal kommunestyre ville torsdag utvide antall flyktninger til 30, ikke 20, som foreslått av administrasjonen. . Alle grupper gikk enstemmig inn for at de ønsker inntil 30 flyktninger. Kommunedirektør Aud Synniva Fuhr får delegert myndighet til å tilpasse antallet for kommunen og melde tilbake til Integrering- og Mangfolds direktoratet (IMDI).

  • Å tilby 20 plasser er altfor passivt. Vi er den rikeste kommunen og vi må være mer offensive. Dette er skandaløst med så lite flyktninger, tordnet Per Øyvind Grimsby (v) i sitt innlegg.
  • Flyktningene fra Ukraina har krav på beskyttelse og det må vi ta konsekvensen av. Dette er flaut av Sirdal kommune, sa Grimsby, og minnet om at det er en ekstraordinær situasjon.

Foto: Politikerne samlet seg om 30 flyktninger, fra venstre er det Thor Jørgen Tjørhom (sp), Per Øyvind Grimsby (v), Lars Audun Fodstad (sp) og Siri Fidjeland (sp) og Tom Ådneram(sp) sittende.

Et bilde som inneholder bærbar PC, person, datamaskin, innendørs

Automatisk generert beskrivelse

Kommunedirektør Aud Synniva Fuhr.

Arbeidsgruppen i kommunen har anbefalt 20 flykninger rett etter påske og 10 til etter sommerferien.

Siri Fidjeland (sp) støttet Venstre og mente det var mange frivillige i kommunen som ville være med på en innsats. – Inviter til folkemøte og hør hva innbyggerne vil bidra med. Frivilligheten er stor og blir viktig i denne sammenhengen.

Lars Audun Fodstad (sp) var også enig med Venstre. – Vi må rekke ut en hånd nå og hjelpe. 30 og mer, var Fodstads råd.

Annonse

Etter gruppemøte, ble det enighet om å øke inntil 30 flyktninger i første omgang.