Home>Nyhet>Hvorfor skal jeg betale løypebidrag?
Et bilde som inneholder person, innendørs Automatisk generert beskrivelse
Nyhet Skiløyper Turløyper

Hvorfor skal jeg betale løypebidrag?

Elsker du å gå på ski, men forstår ikke helt hvorfor du får faktura om løypebidrag? Å gå på ski i utmark, faller under allemannsretten og retten til fri ferdsel. Det er viktig å merke seg at det er forskjell på utmark og innmark. Innmark er gårdstun, dyrket mark eller enkelt og greit, en plass der du går, som kan være til bry for den som eier det. Mens utmark er i skogen, udyrket mark, fjellet osv. Av og til sier det seg ikke selv, om området er utmark eller innmark, men dette er regulert gjennom kommuneplanen.

Her i Sirdal har vi skiløyper både i innmark og utmark, derfor er det tett dialog med grunneierne. Du som skiløper kan gå fritt i utmark, så lenge du tar hensyn til dyrelivet og ikke ødelegger naturen eller legger igjen spor etter deg. Dette er en av grunnene til at vi i Sirdal av og til ikke kan kjøre løypene der reinsdyrene trekker ned. Du har også lov til å ferdes på stier eller veier på innmark, så lenge du viser hensyn til de som eier det ved å ikke gå helt inntil boliger, hager, hytter etc. Du kan gå på ski på innmark, så lenge bakken er frossen og snølagt. Men uansett ikke i tidsrommet mellom 30.april til 14.oktober.

Men hvorfor skal du betale for dette? Dette som du har fri rett til gjennom loven? Dette som er en gratis del av kulturarven vår? Jo, fordi løypene kommer ikke av seg selv. Dialogen med grunneiere skjer ikke av seg selv. Vedlikehold på tråkkemaskiner og løyper trengs ved jevne mellomrom og det er ikke gratis.

Så kan vi spørre, hvorfor skal vi i Sirdalsløyper tråkke løyper? Jo, fordi vi ønsker å skape skiglede. Vi bedrer et fritidstilbud for alle som ønsker å benytte seg av det og ikke minst, vi bidrar til bedre folkehelse. Du betaler ikke for allemannsretten, men for tjenesten av tilretteleggingen av den.

Men vi klarer ikke dette uten deg, og støtten fra deg. Skal vi kunne møte alle deres forventninger, må vi ha råd til det. Vi er finansiert via frivillig løypebidrag, noe pålagt løypebidrag som er en klausul i enkelte av hyttene sine kontrakter, vi får støtte fra kommunen og i tillegg har vi gode sponsorer.

Vi ser en økende trend i å vandre i fjellet, både sommer og vinter. Dette er helt fantastisk! Men med økt etterspørsel øker forventningene om nypreparerte løyper til enhver tid. Og en annen viktig ting å tenke på er: hva bidrar løypenettet med, på markedsverdien på hytta di? Hvordan hadde Sirdal sett ut, uten et godt etablert langrenns nett? Eller de merkede turstiene Sirdalsløyper bidrar med? Fordi, løypebidraget er ikke bare ment som betaling for langrenns nettet, mens også tilrettelegging av turmuligheter på sommerstid. Både turstier og sykkelstier.

Annonse

I skrivende stund er det under halvparten av de ca. 2600 fakturaene jeg har sendt ut, som er betalt. Jeg har forståelse for at man av og til legger ting til side og glemmer det. Og jeg har forståelse for at ikke absolutt alle ønsker å benytte seg av løypene som blir oppkjørt, og dette er det lov å si ifra om til meg. Noen melder om dårlig helse og at de derfor ikke bruker verken skiene eller går på fjelltur. Mens noen betaler mer enn årsbidraget fordi de er så mange som bruker hytta gjennom hele året.

I ukene framover mot påske, vil derfor de som ikke har betalt fakturaen de har fått, motta en betalingspåminnelse. For kanskje har du bare glemt å betale. Oppfordrer dere alle til å bidra til et godt fritidstilbud for oss her i Sirdal, både fastboende og besøkende. Har du fått en faktura du ikke skulle hatt, så gi meg beskjed så fikser vi dette. Det er ikke alltid like lett å fange opp alle hyttene som bytter eiere gjennom året.

Skihilsen fra daglig leder i Sirdalsløyper, Lone Stormoen