Home>Front>Hytteeiere har ikke veirett
Et bilde som inneholder utendørs, snø, himmel, gå på ski Automatisk generert beskrivelse
Front Hytter Nyhet

Hytteeiere har ikke veirett

De 18 nye hyttene til Bolig Partner AS på Rubetødnane på Sinnes mangler veirett. Soleiknuten Hyttegrend eier og har opparbeidet den nye veien.

Et forsøk på å få Sør-Rogaland tingrett til å fastslå at Soleiknuten Hyttegrend måtte fjerne veibommen endte med at retten mener bommen skal få stå og at Bolig Partner AS må betale 198.000 kroner i saksomkostninger til Soleiknuten Hyttegrend, skriver avisen Agder.

Laila Helleberg er eier av Soleiknuten Hyttegrend som ligger like ovenfor Soleidalen og Sinnes Fjellstue. Der er det utsikt mot Ålsheia og skitrekket der. Det nye hyttefeltet rager opp bak Sinnes Fjellstue.

I forbindelse med at Soleiknuten Hyttegrend skulle utvikles bygde dette selskapet en ny vei opp til Soleiknuten. Den asfalterte veien ble ferdigstilt høsten 2021. Fra før var det en sommervei opp til Småtjødnane og Rubetødnane, det nye hyttefeltet som er utviklet og opparbeidet.

Foto: Denne veibommen er det partene strides om.

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-05-09 16.09.21-1.jpg

Laila Helleberg og Soleiknuten Hyttegrend vant fram i Sør-Rogaland Tingrett om veirettighetene opp til Rubetødnane.

Annonse

Uenighet om veien

Bolig Partner AS kjøpte hyttefeltet Rubetødnane i 2020 etter å ha inngått opsjonsavtale med en grunneier, Egil og Signe Lise Årsland. Bolig Partner AS har formidlet salg og har kontraktsfestet rett til å oppføre hytter på eiendommen.

Det er uenighet mellom Bolig Partner AS og Soleiknuten Hyttegrend om hytteeiere på hyttefeltet Rubetødnane har anledning til å bruke veien. Boligpartner AS har solgt hyttene med veirett. Soleiknuten Hyttegrend mener de eier selve veien, og at avtaler må inngås for å bruke denne. De har satt opp en bom på veien slik at Boligpartner AS og hytteeierne ikke har adgang til Rubetødnane.

Møttes i retten

Bolig Partner AS tok ut stevning med begjæring om midlertidig forføyning for Sør-Rogaland tingrett. Ut fra en grunneieravtale fra 2014 defineres Laila Helleberg som utbygger av veien mens Egil og Signe Lise Årsland og Lise og Roy Kleiberg står som grunneiere. Ut fra kontrakten mener retten at det kun er grunneierne som har «evigvarende bruksrett» til veien ut fra sitt gårds- og bruksnummer og at dette ikke gjelder for utskilte eiendommer.

Retten mener at både grunneieravtale og opsjonsavtale viser at verken Bolig Partner AS eller hytteeierne i hyttefeltet Rubetødnane har veirett.

Høye sakskostnader

«Retten er enig med saksøkte i at utgangspunktet er ytelse mot ytelse, nemlig at brukerne får veirett når vederlag er betalt. I dette tilfellet er det ikke blitt betalt vederlag fra verken Boligpartner AS eller hytteeierne. Det foreligger da ingen veirett for Boligpartner AS eller hytteeierne» påpeker dommer Johnny Helleren i dommen.

Dommeren fastslår at saksøkte Soleiknuten Hyttegrend AS har vunnet saken og har krav på å få sine sakskostnader fra motparten. Det betyr at Bolig Partner AS dømmes til å betale 198.000 i sakskostnader til Soleiknuten Hyttegrend AS. Bolig Partner AS må i tillegg betale sine sakskostnader på litt over 350.000 kroner.

Boligpartner AS var representert ved advokatfullmektig Birthe Helland fra Advokat Randi Hansen Våge, mens Soleiknuten Hyttegrend AS var representert ved advokat Johan Arne Helgø.

Et bilde som inneholder snø, utendørs, himmel, tre

Automatisk generert beskrivelse

Det har vært stor anleggsdrift for å opparbeide den nye veien opp til Soleiknuten Hyttegrend.