Home>Front>Kostnadsgalopp for bøndene
Et bilde som inneholder bord, innendørs, person, vegg Automatisk generert beskrivelse
Front Næringsliv Nyhet Nyhet forts.

Kostnadsgalopp for bøndene

Økte priser på gjødsel (nitrogengjødsel 45 % økning), energi, diesel, plast og kraftfor, er en prisgalopp som bøndene ikke kan leve med. Inntektene må økes betraktelig, ellers er det ikke grunnlag for bøndene og deres framtid, sa Tor Arne Liland, nestleder i Sirdal Bondelag til politikerne i Sirdal Kommunestyre. Bondelaget hadde invitert kommunestyret til kveldsmat etter møtet torsdag.

  • Uten et godt landbruksoppgjør, er det ikke grunnlag for rekruttering til landbruket. Vi ønsker at dere tar dette videre med i partiene, på fylkes- og landsplan.

Foto: Tor Arne Liland orienterte politikerne i Sirdal om status for bøndene.

Et bilde som inneholder innendørs, person, bord, vegg

Automatisk generert beskrivelse

Medlemmene i kommunestyret fikk servert kveldsmat, mens Liland orienterte.

Nå er det 62.000 medlemmer i Norges Bondelag. Lokalt er det 135 medlemmer i kommunen. På landsplan er det 38.000 bruk, mens det i Sirdal er 64 for tiden.

Videre fakta er at det er 3.700 vinterfora sauer. 180 ammekyr og 300 melkekyr. Det leveres 1,8 millioner liter melk i året fra sirdøler. Det tilsvarer årlig forbruk for Egersund og Flekkefjord kommuner.

Liland nevnte også beredskapen av matvarer, som ble avviklet i 2003. Nå er det blitt aktualisert igjen av krigen i Ukraina. For å bake et brød, trenges det et halvt kilo med korn.

Annonse

Et bilde som inneholder person, mann, vegg, innendørs

Automatisk generert beskrivelse

Tor Arne Liland.

  • Kornproduksjonen må økes i landet. Sirdal kan ikke bidra her, så vi må fortsatt satse på kjøtt og melk, framholdt Liland, og la til at det må utarbeides en beredskapspakke. Vi må ta vare på den dyrka jorda, vi er svært sårbare.

Liland var svært godt fornøyd med de støtteordninger som finnes i Sirdal kommune. Et nytt melkefjøs koster i dag omkring 10 millioner kroner i investeringer. For de som satser på det, kreves det gode og lønnsomme gårdsbruk.

Bondelaget ga også klart uttrykk for at de støtter mottak av flyktninger til kommunen. De vil også stille opp hvis det trenges hjelp i en eller annen form.

Et bilde som inneholder person, bord, innendørs, sitter

Automatisk generert beskrivelse

Tom Ådneram (til venstre) og Thor Jørgen Tjørhom, begge Senterpartiet, lyttet til orienteringen fra Bondelaget.