Home>Nyhet>Meld fra om små og store ras
Et bilde som inneholder utendørs, snø, fjell, natur Automatisk generert beskrivelse
Nyhet Samferdsel

Meld fra om små og store ras

Mandag gikk der et isras på fylkesvei 468 ved Omlid, mellom Tonstad og Sinnes. Bilistene bør være oppmerksomme på eventuelle isras, særlig utpå dagen, hvis sol og varme har smeltet is som henger langs veikanten.

  • Ring 175, så får vi beskjed hvis det skal ryddes på veien, sier Per Magne Hindersland, byggeleder i Agder Fylkeskommune
  • Det er viktig å få beskjed, for slike hendelser blir loggført. Er det ofte ras, særlig større ting, så blir det befaring av stedet og sett på om det må gjøres sikringstiltak av et eller annet slag, sier Hindersland.

På denne årstiden bør en være oppmerksomme ved kjøring. Nå er det ikke de store snømengder lenger, men ellers passer Veivesenet på å rydde bak rasvollene slik at det er plass til forventet ras.

Foto: Mandag ettermiddag var det ras ved Omlid på fylkesvei 468. Ikke det store, men nok til at veien bør ryddes. (Foto: Leserbilde).