Home>Front>Nordsjøstatus for legene
Et bilde som inneholder tekst, utendørs, bygning, bakke Automatisk generert beskrivelse
Front Næringsliv Nyhet Nyhet forts.

Nordsjøstatus for legene

Vi har fått seks søkere til tre stillinger ved legekontoret i Sirdal kommune. Fire av dem er spesialister og har mer enn ti års erfaring, forteller Paul Otto Vindelev, kommuneoverlege i Sirdal kommune, til Sirdalmedia.

Kommuneoverlegen er svært godt fornøyd med søkerlisten. Responsen har vært dårlig på søkere til fastlegestillinger de siste årene.

Vindelev har vært i tenkeboksen lenge på hvordan han skulle bedre legesituasjonen. Da kom tanken opp, etter hans egen erfaring fra redningstjenesten, med langvakter i SeaKing-skvadronen.

Nordsjøstatus kalles denne form for arbeid på folkemunne. Det betyr at en lege vil jobbe godt to uker, nærmest døgnet rundt, og deretter ha nesten fire uker fri. Jobben vil bestå av fastlege-praksis på dagtid og legevakt resten av døgnet.

I dagens lege-Norge er det mangel på fastleger. Det er vanskelig med rekruttering og i dag er det 143 ledige fastlege-jobber på landsbasis.

Foto: Forventer økt kvalitet ved legekontoret.

Annonse

Et bilde som inneholder person, mann

Automatisk generert beskrivelse

Kommuneoverlege Vindelev er fornøyd med mottakelsen av det nye forslaget for legene.

Sirdal har drøftet ordningen i administrasjonsutvalget og med tillitsvalgte, og de er positive til en prøveordning på seks måneder. Kommuneoverlegen håper å komme i gang med ordningen før sommerferien. Avisen Agder skrev om dette først.

Forslaget fra Vindelev innebærer at tre nye stillinger skal fylle to ledige jobber ved legekontoret. Da får en noenlunde samme kostnader på årsbasis, for den nye ordningen vil dekke inn kurs, vikarer og ferier, slik at de ikke trenger å erstattes.

Et bilde som inneholder bil, snø, utendørs, transport

Automatisk generert beskrivelse

Seks søkere til tre legestillinger er bra.

  • Alle søkerne til de tre stillingene, er interessert i den nye ordningen. Det blir mye pendling, men det må vi akseptere ved å få topp kvalifiserte leger til kommunen, sier Vindelev som selv har vært aktiv innen bransjen til å «selge» inn den nye attraktive Nordsjøstatus-ordningen. Unge leger synes ordningen virker attraktiv.

Kommuneoverlegen forventer at Sirdal vil få en helt annen kvalitet på legekontoret med en rekke spesialister. Det forventes at det medisinske nivået vil bli forbedret og høynet. Og ikke minst vil det bli stabil drift.

  • Er dette innenfor arbeidsmiljølovens bestemmelser ?
  • Leger har andre bestemmelser enn andre lønnstakere. Men turnusen er godkjent av KS (kommunenes sammenslutning).

Nå venter påsken med omkring 40.000 turister i kommunen. Det betyr økt aktivitet for lege- og ambulansetjenesten, sammen med brann og redning.

To leger og to ambulanser skal betjene øvre og nedre del av kommunen. På Tjørhom vil det bli legevakttjeneste fra klokka 1000 – 1900, hver dag. Du kan imidlertid ikke bare troppe opp på kontoret uten legeavtale. Du må ringe i forkant på telefon 116117 og avtale tid.

Vindelev sier Sirdal har en dyktig ambulansetjeneste, der medarbeiderne har et høyt utdannelsesnivå. I fjor påske minnes kommuneoverlegen at alle ambulanser, inklusive Røde Kors og Folkehjelpen, pluss to legehelikopter og Sara Queen-helikopteret var opptatt samtidig. Det forteller mye om aktiviteten.

Så det er en travel periode som venter legetjenesten.

Et bilde som inneholder himmel, utendørs, transport, flygende

Automatisk generert beskrivelse

Redningshelikopteret må av og til være til assistanse.

Et bilde som inneholder tekst, gul, utendørs, transport

Automatisk generert beskrivelse

En ambulanse stasjoneres på Tjørhom i påsken.