Home>Nyhet>Politiske vedtak
Et bilde som inneholder bærbar PC, person, datamaskin, innendørs Automatisk generert beskrivelse
Nyhet Nyhet forts.

Politiske vedtak

Torsdag var det både formannskap og kommunestyremøte i Sirdal. Vi gjengir her i kortformat en del vedtak, saker som vi har skrevet om før.

Kommunestyret oppnevnte følgende styre for bygdejakt: Stein Ivar Sinnes blir leder og øvrige medlemmer er Jon Uleberg, Siri Fidjeland, Henning Sinnes og Siv Tone Bjunes Åsemoen.

Kommunedirektør Aud Synniva Fuhr opplyste i begge møtene om at driftsresultatet for 2021 ble 24 millioner kroner. Dette er imidlertid før revisjon har gått gjennom regnskapet. Fuhr beklaget overfor politikerne at regnskapet var forsinket.

Det ble vedtatt å opprette en ny fast stilling som byggesaksbehandler. Arealenhetens ramme økes dermed fra 137 til 200 prosent.

Kommunedirektøren fikk også fullmakt til å opprette to stillingshjemler. Det gjelder en stilling innen økonomi og en innen HR/personal. De to nye jobbene vil inngå i den nye toppledergruppen for kommunedirektøren.

Kommunestyret gikk inn for å inngi et høringssvar hvor kommunen støtter opprettholdelse av dagens domstolstruktur. Sirdal kommune blir med på felles høringsbrev for kommunene i Sør-Rogaland tingrett. Det gjelder også dagens struktur for jordskifteretten i Agder.

Annonse

Formannskapet vedtok å avvikle busstilbudet eller «Hellelands-ruta» for neste skoleår.

Foto: Kommunedirektør Aud Synniva Fuhr orienterte om driftsresultat på 24 millioner kroner for 2021.