Home>Kvæven>Sanitærbygget er mobilt
Et bilde som inneholder person, kabinett, innendørs, vegg Automatisk generert beskrivelse
Kvæven Nyhet

Sanitærbygget er mobilt

Per Øyvind Grimsby har i kveld sendt et svar til Sirdal kommune ved Marit Røe og svart på kommunens brev. Sirdalmedia har fått kopi av brevet og gjengir det her:

Hei.

Det er Kvina Maskin som har hatt søknadsprosess knyttet til Sanitærabonement. Slik jeg leser det er det gitt tillatelse i delegert vedtak nr. 21/490. I hjemmelsbakgrunn står det følgende: sitat:

Sanitærbygg godkjent i sak 21/194. Slik jeg oppfatter det viser det til godkjent vedtak. Bygget er mobilt og kan ikke betraktes som et permanent bygg. Bygget ble fraktet opp med lastebil i forrige uke, og påkoblet i henhold til vedtak slik vi ser det. I delegert vedtak gitt av Sirdal kommune heter det følgende: sitat:

«Kvina Maskin AS gis i henhold til sanitærreglement og VA-norm for Sirdal kommune tillatelse midlertidig tilkopling av stikkledninger….». I dispensasjonssak med plan ID 1987004 har Fylkeskommunen hatt sanitæranlegg til uttale.

I saksfremlegg heter det følgende: Fylkeskommunen har ingen merknader til nytt sanitærbygg så lenge plasseringen tar hensyn til museumsdriften. I uttale fra enhet for kultur heter det videre:

Annonse

«Det må uansett setjast krav til utforming av bygget slik at det står i stil til noverande infobygg..».

Det er det vi har vi hensynstatt. Det har også vært anbefalt fra andre enheter at bygg ikke bør etterligne historiske bygg. Bygget er ikke ferdig og skal blant annet males i samme farge som infobygg. Vi registrerer at kommunen baserer seg på et bilde fra Facebook, med det en vel kan kalle litt triste karaktrestikker av undertegnede og Sirdal Safari.

Slik det fremstår er bygg ikke ferdigstilt. Hvorvidt bygg er stygt er kanskje øyet som ser. Infobygg er kanskje ikke heller verdig en byggeskikkpris. Vi skal imidlertid gjør det vi kan for at bygg fremstår så bra som det er mulig, for et moderne sanitæranlegg. Tegninger har vært forelagt kommunen gjennom saken.

Om ønskelig stiller gjerne Sirdal Safari med styreleder Roald Klungland eller daglig leder Morten Rostille til et møte for å gå igjennom saken.

Mvh

Per Ø. Grimsby

Sirdal Safari and Adventures

Foto: Per Øyvind Grimsby har svart kommunen.