Home>Front>Slottet fikk Byggeskikkprisen
Et bilde som inneholder person, stående Automatisk generert beskrivelse
Front Næringsliv Nyhet Nyhet forts.

Slottet fikk Byggeskikkprisen

Torfinn Arne Nesset og Bente Fidje ble fredag tildelt Sirdal kommunes byggeskikkpris for 2021, for byggingen av restauranten Slottet på Sinnes. John Stangeland (92) fra Tonstad fikk kulturprisen for sin innsats for stort og verdifullt arbeid med å spore opp, rydde og tilrettelegge gamle ferdselsveier for bruk i dag.

Ordfører Jonny Liland i Sirdal kommune delte ut begge prisene under et arrangement, hvor alle fra 65 år var invitert med på lunsj på Slottet. Kommunen ville på denne måten takk denne gruppen sirdøler for fantastisk innsats i dugnaden mot koronasmitte. Det var også for å feire at samfunnet nå er gjenåpnet. 120 sirdøler var med på den inviterte lunsjen.

Da Torfinn Nesset takket for prisen, kom han med en brannfakkel. – Nå må det bli slutt på å snakke om øvre delen og nedre delen av Sirdal. Vi må kalle det Sirdal, stå sammen og heller heie på hverandre.

Byggeskikkprisen 2021

Hovedformålet ved Byggeskikkprisen i Sirdal kommune er å kunne medvirke og stimulere til bevisstgjøring av innbyggerne i kommunen slik at antikvariske og arkitektoniske verdier blir verdsatt og gjenskapt. Alle innbyggerne i Sirdal kommune kan foreslå kandidater til Byggeskikkprisen. Navn på kandidat samt en kort begrunnelse av forslaget skal sendest inn til ”Byggeskikknemnda” for behandling.

Nemnda kan også selv foreslå kandidater. Nemnda skal begrunne sitt valg. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages. Byggeskikkprisen består av metallplate til montering på bygg, diplom, og gavesjekk på kr. 10.000

Annonse

Foto: Ordfører Jonny Liland tildelte prisen til Torfinn Nesset og Bente Fidje.

Et bilde som inneholder snø, utendørs, himmel, fjell

Automatisk generert beskrivelse

Slottet ligger vakkert til på Hoppmannsknuten.

Byggeskikknemnda

Byggeskikknemnda består av:

-Leder for utvalg for oppvekst og levekår / Glenn Oliver Josdal (leder av nemnda)

-Leder for utvalg for TLM / Lars Audun Fodstad

-Leder av Eldrerådet / Solbjørg Tjørhom

-Enhetsleder for arealforvaltning / Sven Magne Ousdal

-Kulturkonsulent / Gudrun Kristine Ovedal (sekretær for nemnda)

Tildeling av Byggeskikkprisen 2021

Dette året har Byggeskikknemnda vært på befaring frå sør til nord i kommunen. Nemnda så nærere på den eldste del av bygningsarven vår, i tillegg til kandidater som har vært til vurdering. Det var en flott befaringstur, og spennende å se hva som rører seg innenfor byggeskikken i Sirdal kommune.

Etter befaringen gjorde Byggeskikknemnda følgende vurdering og vedtak:

Prisen blir tildelt ut fra følgende kategori:

Pris for nybygg, enkeltbygg eller grupperinger fortrinnsvis av bygninger i verneverdige bygningsmiljøer. Det skal her legges vekt på at prosjektet gjennom utforming og tilpasning til sted og miljø, skal være med på å heve den lokale allmenne byggeskikk.

Grunngjeving:

Byggeskikkprisen 2021 vert tildelt ein bygning som er resultat av ein spenstig idé, og nokon som turde å satsa. Bygningen er plassert på ein utfordrande stad, og det har blitt gjort ein veldig stor jobb for å tilpassa bygningen til terrenget her. Arbeidet syner ein flott balanse mellom nyskaping og harmonisk tilpassing til naturelement. Utforminga av bygningen er gjort i tråd med ein byggeskikk som har blitt utvikla i området her over fleire år, og nemnda tykkjer det er svært positivt at dette har blitt etterfylgt i dette prosjektet, framfor å bryte dette som ein kontrast. Heilheten i bygningen er imponerande, og eigarane har fokusert sterkt på formidling av lokalhistorie og skikkar i gjennomføringa – heilt ned til minste detalj. Dette er eit godt døme på at historieforteljing og tradisjon er viktig, og det er eit godt døme til etterfølging for andre. Nemnda vurderer bygningen til å ha stor attraksjonsverdi, og står som eit godt døme på at draumar kan bli ein realitet.

Byggeskikkprisen 2021 vert tildelt nybygg «Slottet» på Hoppmannsknuten Gnr. 7 / bnr. 348

Eigarar: Torfinn Arne Nesset og Bente Fidje

Et bilde som inneholder person, dress

Automatisk generert beskrivelse

John Stangeland fikk kulturprisen av ordfører Jonny Liland.

Kulturpris til John Stangeland (92)

Han har gjort et stort og verdifullt arbeid med å spore opp, rydde og tilrettelegge gamle ferdselsveier for bruk i dag.

Initiativet og engasjementet hans har også inspirert andre til å bidra i dette arbeidet. Arbeidet har røtter i hans interesse for historie, naturen, friluftsliv og fysisk aktivitet.

Det er naturlig å spesielt nevne tre stier/ferdselsveier han har lagt ned et viktig arbeid i.

Stien opp til Klovsteinen er kanskje den aller mest kjente. Den har bakgrunn i interessen for den gamle Ovedalsstien. Tidlig i arbeidet ble det tilrettelagt og merket sti mot Ovedal med start fra Tonstad kraftverks friluftsanlegg. Den var ganske krevende. Etter hvert ble den nåværende stien til Klovsteinen fra toppen av anleggsveien til Tonstad kraftverks sandfang opparbeidet. Ved Klovsteinen er det blitt en fin rasteplass med bord/benk som han har laget, båret opp i sine deler og montert på stedet.

Senere er også en av Lister friluftsråds stoler kommet på plass på et flott utsiktspunkt ved stien. Denne stien opp til Klovsteinen er svært mye brukt, kanskje mest av alle turstier i Sirdal.

Gamle ferdselsveier Seland – Josdal – Tonstad. Største delen av den gamle veien/stien fra Seland til Sagåna er blitt et flott alternativ til den nye grusveien. Der finnes flere hundre år gamle murer. Stien videre opp til Josdal på nordsida av Sagåna er blitt merket og i brukbar stand. Det samme gjelder Litlevegen opp mot Josdal på sørsida av Sagåna. Deler av vei i bakken mot Josdal, eldre enn den «nåværende» gamle veien, er også funnet og merket.

Den gamle «Postveien» i Forkunndalen som går mellom Tonstad og Øksendal, er i det alt vesentlige funnet igjen og merket.

Til tross for sin høye alder er han fortsatt ivrig bruker av stiene, og opptatt av at de skal bli vedlikeholdt og brukt av mange.

Et bilde som inneholder person, sitter, innendørs, personer

Automatisk generert beskrivelse

Gjestene likte seg på Slottet.

Et bilde som inneholder person, bord, innendørs, personer

Automatisk generert beskrivelse

Lunsj og gjenåpning for sirdøler over 65 år.