Home>Front>Suleskard – Brokke helårsvei ?
Et bilde som inneholder kart Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Samferdsel

Suleskard – Brokke helårsvei ?

Helårsvei av fylkesvei 450, fra Suleskard til Brokke, er blitt aktualisert etter at Margit Dale (sp) tok spørsmålet opp i Agder Fylkesting i en interpellasjon. Fylkesordfører Arne Thomassen (h) har tent på spørsmålet og bedt administrasjonen se på saken for et møte med de aktuelle kommuner.

  • Vi trenger en indre korridor og vi bør se nærmere på mulighetene. Det hadde vært fint med en vei som binder sammen Rogaland, indre Agder, Øvre Setesdal og deler av Telemark, sier Thomassen til Sirdalmedia.
  • Jeg har bedt administrasjonen innkalle til et digitalt møte i første omgang, for å se om det er muligheter for å nedsette en arbeidsgruppe. Samferdselsdepartementet bør også kobles på fra starten.

Et bilde som inneholder utendørs, himmel, vann, person

Automatisk generert beskrivelse

Fylkesordfører Arne Thomassen er positiv til helårsvei.

Thomassen sier at etter regjeringsskifte har en fått signaler i media om at man ønsker å satse på veibygging, også utenom hovedveiene.

  • Vi ser at det kan bli noen utfordringer fremover i forhold til trekk for reinsdyr og at en helårsvei kan gi økt verdiskapning i Sirdal og Setesdal og videre østover og vestover, sier Thomassen.

Reinsdyrene blir bøygen, innrømmer både Dale og Thomassen. Dyrene er rødlistet og dersom prosjektet vil la seg realisere, blir det mye tunnel på fylkesvei 450. 12-13 kilometer, minst, vil måtte gå i tunnel av den 40 kilometer lange strekningen.

  • Vi har kompetanse til å lage lange tuneller, så er det vilje og penger til dette prosjektet, lar det seg gjennomføre, sier Thomassen.

Et bilde som inneholder person, poserer, arbeidsklær

Automatisk generert beskrivelse

Margit Dale ønsker helårsvei til Sirdal.

I dag er dette en sommervei som er åpen mellom 20. mai og 1. november. Dale forteller at det er stor interesse for å få denne veien som helårsvei. Det gjelder for både reiseliv og nyttetransport.

Annonse

Setesdal regionråd og Valle Sparebank har bevilget penger til å utrede problemstillingene.

  • Vi må sikre villreinstammen, men da er det bare å legge deler av den veien i tunnel, sier Dale som håper spørsmålet nå kan bli utredet og at det blir sett på hvilke kostnader og muligheter det er med en slik tverrforbindelse.

Sirdalmedia skrev i høst at det skal legges fiberbredbånd langs Suleskardveien, fra Suleskard til Brokke, på fylkesvei 450. Det vil styrke det nasjonale kjernenettet med tverrforbindelse mellom Øvre Sirdal og Setesdal. Veibanen blir utvidet med 30 cm som følge av dette arbeidet. Årlig passerer 70.000 biler denne sommerveien.

Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiene og Frafjordheiene (SVR) har med hjemmel i naturmangfoldloven gitt Lyse Fiber løyve til å legge bredbånd i landskapsvernområdet.