Home>Kommunen>To nye lederjobber skal opprettes
Et bilde som inneholder utendørs, person, gress Automatisk generert beskrivelse
Kommunen Nyhet

To nye lederjobber skal opprettes

Kommunedirektør Aud Synniva Fuhr i Sirdal kommune ber kommunestyret om tillatelse til å opprette to nye stillinger i kommunen. Fuhr har fått i oppdrag å etablere en ny toppledergruppe innen 1. oktober. Kommunestyret skal behandle saken på torsdag.

Stillingene gjelder langsiktig økonomiforvaltning og styrket egenkontroll. Den andre gjelder tjenester innenfor HR/personalområdet.

Ny kommunelov legger vekt på langsiktig økonomiforvaltning og styrket egenkontroll. Dette

gjenspeiles i oppdraget formannskapet gav kommunedirektøren 27. januar. God og

langsiktig økonomiforvaltning krever at kommunen har god virksomhetsstyring og orden i eget hus.

Tjenester innenfor HR/personalområdet har over lengre tid vært redusert pga sykdom. For å

Annonse

opprettholde påkrevd nivå innenfor tjenestene ønsker kommunedirektøren å styrke arbeidet

innenfor HR/organisasjonsutvikling. Personalleder har gitt tilbakemelding om at han går av

med pensjon i løpet av 2023.

Samtidig er kommunedirektøren i prosess med å få satt toppledergruppe i Sirdal. Første

drøftingsmøte er gjennomført med HTV, kommunedirektøren ønsker gode prosesser. Som

bakgrunn for en lederstruktur ligger i bunn samfunnsoppdraget til kommunen med de

tjenester kommunen skal levere. Næringssjef er tilsatt og starter 1. juni.

Foto: Kommunedirektør Aud Synniva Fuhr

Et bilde som inneholder tekst, himmel, bilvei, utendørs

Automatisk generert beskrivelse

Ny toppledergruppe er på gang i rådhuset.