Home>Front>Uoversiktlig med høye brøytekanter
Et bilde som inneholder tekst, utendørs, bil, himmel Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Samferdsel

Uoversiktlig med høye brøytekanter

Med de store snømengder som er kommet i løpet av februar i Øvre Sirdal er det blitt mange farlige og uoversiktlige utkjørsler til fylkesvei 450. Spesielt etter utbyggingen av GP-rundkjøringen og ombyggingen av de nærliggende områder.

  • Det er blitt trangere, smalere og mer tidkrevende å brøyte vårt eget område foran butikken og bensinpumpene, sier Geir Helge Tjørhom, som er daglig leder og eier av Joker Sinnes sammen med Gerd Madland, til Sirdalmedia.
  • Mer tidkrevende kommer av at jeg må kjøre omkring 200 meter lenger og krysse fylkesvei 450 for å tippe/lagre snøen. Det betyr at det går over en time mer enn tidligere til å brøyte parkeringsplassene.

Foto: Både farlig og uoversiktlig med de høye brøytekantene foran butikkområdet. Foreløpig har det heldigvis ikke vært noen uhell.

Et bilde som inneholder snø, utendørs, person, himmel

Automatisk generert beskrivelse

Geir Helge Tjørhom viser området han må lagre snøen på ved Svartevatnet.

Foran butikken og bensinpumpene er det bygget brede rabatter. I tillegg har Agder Fylkeskommune ervervet to meter inn på deres eiendom. Da spør Geir Helge hvem som har ansvar for å redusere brøytekantene slik at det blir bedre sikt ?

  • Akkurat i dette tilfelle er det litt uklart om eiendomsforholdene og hvem som skal brøyte for bedre sikt. Vi jobber blant annet med denne saken for tiden, svarer Per Magne Hindersland, byggeleder i Agder Fylkeskommune.

Hindersland håper det kan bli en avklaring med det første. Ellers synes han det er mange vanskelige avkjørsler med svært dårlig sikt.

  • Grunneiere har plikt til at det er fire meters sikt ved inn- og utkjørsel fra private eiendommer og veier. Det anbefales derfor at det ryddes bedre, for å unngå ulykker, sier Hindersland.

Et bilde som inneholder utendørs, bilvei

Automatisk generert beskrivelse

Geir Helge Tjørhom må krysse fylkesveien mange ganger under snøbrøyting og fjerning av snø.

Annonse

Tjørhom har fått tre inn- og utkjørsler fra butikkområdet. Opprinnelig var det bare to, men underveis ble det enighet om at det ville vært galt med så lite inn- og utkjørsler med den store trafikken som er til butikkområdet. På det meste kan det være nærmere 100 biler, spesielt på ettermiddagene.

Ifølge Tjørhom er det innsnevret med plass. Parkeringsområdet er blitt «lenger». Samtidig er det god plass på andre siden av butikken og fylkesveien.

Forholdene er ikke blitt bedre etter ombyggingen, heller verre, for kundene. Tjørhom må også kjøre lenger med snølast for å tippe dette på andre siden av fylkesveien. Noe han ikke syns er særlig bra.

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-05-01 11.56.10.png

Her ser du den vedtatte reguleringsplanen med bare to avkjørsler. Nå er det utvidet til tre.