Home>Energi>Vann og vind gir inntekter
Et bilde som inneholder innendørs, tak, gulv Automatisk generert beskrivelse
Energi Front Nyhet

Vann og vind gir inntekter

Vann- og vindkraft gir store inntekter for Sirdal kommune i form av eiendomsskatt. Vedlagt finnes listen over de som må betale eiendomsskatt for 2022. Kommunen har ikke eiendomsskatt for hus og hytter. Sira-Kvina Kraftselskap er den store bidragsyteren med hele 80 millioner kroner for sine kraftstasjoner. Men også de små kraftverkene må betale til kommunekassen.

Statnetts koblingspunkt for sentralnettet på Ertsmyra gir også store inntekter. Skattegrunnlaget for anlegget er på 1,22 milliarder kroner og årlig eiendomsskatt blir da 8,59 millioner kroner.

Den nye linjen med utenlandsforbindelsen til Tyskland, eller NorLink, blir skattelagt med 15,09 millioner kroner. Samlet gir Ertsmyra 23,6 millioner kroner i inntekter til kommunen.

Vindmøller gir også inntekter for kommunen. Tonstad Vindpark må betale 12,84 millioner kroner av en skattetakst på 1,83 milliarder kroner.

Foto: Sira-Kvina må betale 80 millioner kroner i eiendomsskatt for 2022.

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:DSC_0830.JPG

Ertsmyra er blitt en viktig inntektskilde for kommunen.

Annonse

Et bilde som inneholder bord

Automatisk generert beskrivelse

Et bilde som inneholder bord

Automatisk generert beskrivelse

Et bilde som inneholder bord

Automatisk generert beskrivelse

Et bilde som inneholder bord

Automatisk generert beskrivelse

Et bilde som inneholder bord

Automatisk generert beskrivelse