Home>Front>Fyrverkeri ulovlig i påsken
Et bilde som inneholder fyrverkeri, utendørsobjekt, lukk Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet forts.

Fyrverkeri ulovlig i påsken

I Øvre Sirdal har det påskeaften vært tradisjoner for å sende opp fyrverkeri. Både politi og brannvesenet sier det er ulovlig med oppskyting i påsken. Nå vil det bli anmeldt.

  • En ukultur som vi må få slutt på. I år vil vi slå hardere ned på dette og de som driver med oppskyting kan vente seg en bot på 6.000 kroner og oppover, sier Jon Uleberg, politikontakt i Sirdal, og legger til at det bare er nyttårsaften det er lovlig å sende opp raketter.

Politiet har tidligere vært i kontakt med noen hyttefelt hvor dette er svært vanlig. Da ble det ikke skrevet ut bøter, men nå vil politiet slå til hvis praksisen fortsetter.

  • At bøtesatsene kan bli høyere, er hensynet til et sårbart dyreliv på den mest kritiske tiden av året. Etter en hard vinter, hvor hunndyrene i tillegg er drektige, vil virke skjerpende. Det samme er tilfelle ved en eventuell brannfare.

Et bilde som inneholder utendørs, snø, person, mann

Automatisk generert beskrivelse

Politikontakt Jon Uleberg.

Brannsjef Roger Egeli i Sirdal kommune sier det er ulovlig å drive med oppskyting av fyrverkeri i påsken. Han har heller ikke mottatt noen søknader om tillatelse til å gjøre dette.

Brannsjefen så i fjor at det var en kultur i Sirdal for å bruke fyrverkeri i påsken. Dette er noe som er spesielt for Sirdal og som visstnok har pågått i mange år. Det er forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff som regulerer bruk av fyrverkeri. Det er ikke opp til den enkelte bare å bruke slikt materiell når de selv ønsker det.

De som har kjøpt fyrverkeri fra selgere med tillatelse har kun tillatelse til å bruke eksplosjonsfarlig materiell på nyttårsaften i perioden mellom kl 18.00 og kl 02.00. Tillatelse til bruken på nyttårsaften er forankret i forskriftens § 2-10, 3. ledd, samtidig som § 2-4 klart beskriver at all annen bruk er forbudt.

Annonse

Sirdal brann og redning har ikke mottatt søknader om bruk i noe annet tidspunkt dette året. Slike søknader ville uansett i utgangspunktet ha blitt avslått fordi dette kan påvirke både liv, helse, det ytre miljø og materielle verdier. Bruk av fyrverkeri er et forhold som lokalt ville bli vurdert av brannvesenet i meget tett samarbeid med politiet.

Et bilde som inneholder person, mann, vegg, innendørs

Automatisk generert beskrivelse

Brannsjef Roger Egeli i Sirdal kommune.

Brannvesenet forstår at det er kjekt for mange å bruke fyrverkeri for underholdning, men det er altså ikke tillatt. Eksplosjonsfarlig materiell påvirker i stor grad velferd for både dyr og mennesker, ved både lyd og lys, som mange opplever svært sjenerende. For mange husdyr vet vi at dette kan være krevende og det er ikke lett å si fra til en nabo som bruker fyrverkeri om at dette er uønsket.

I tillegg er det mange dyr ute i naturen i Sirdal som kan bli svært forstyrret av slik ulovlig bruk av eksplosiver. Brannvesenet vektlegger at oppskyting utgjør en brannfare der hvor det er tørt i terrenget, en risiko der helårsboliger, fritidsboliger og campingvogner står tett og i tillegg utgjør en risiko for skade både på personer som bruker fyrverkeri selv og de som står i nærheten.

Samlet sett ville en vurdering fra brannvesenet til politiet gi et resultat hvor brannsjefen klart ville frarådet tillatelse til bruk av eksplosjonsfarlig materiell i form av fyrverkeri i Sirdal på annet tidspunkt enn nyttårsaften. Den kultur mange i Sirdal har for oppskyting av fyrverkeri i påsken, betraktes av brannsjefen som en ukultur.