Home>Front>Graver fiber fra Dirdal til Oslo
Et bilde som inneholder bilvei, utendørs, fjell, gate Automatisk generert beskrivelse
Front

Graver fiber fra Dirdal til Oslo

Lyse Fiber har nå startet med graving og legging av bredbånd, fra Dirdal til Oslo. Et maratonløp. – Hensikten er å forsterke stamnettet til Altibox og dermed øke den digitale robustheten, sier Andreas Veggeland i kommunikasjonsavdelingen til Lyse, til Sirdalmedia.

Ellers var det sparsommelig med opplysninger fra Lyse. Hvor lang grøft blir det fra Dirdal til Oslo ? Hvilken trase skal følges? Hvor mange etapper er anbudet delt opp i ? Hvor kraftig er fiberen ? Kan bredbåndet forbedre kommunikasjonen over Suleskardveien ? Hva koster prosjektet ? Og hva vil Lyse tjene på dette bredbåndopplegget ?

Kostnaden ville ikke Veggeland opplyse noe om. Ferdigstillelse er dette året, men mer enn dette kunne ikke Lyse opplyse.

For de som kjører fylkesvei 450 mellom Ålgård og Sirdal, vil se to gravefirmaer i aksjon. Reime Maskin holder til i Dirdal og skal grave fra kaien og opp til Byrkjedal.

Den neste etapper, på 36 kilometer fra Byrkjedal, er det Tromsøfirmaet Herlof Hansen & Sønn AS som har. Det er en Østlandsavdeling av dette firmaet som har fått oppdraget gjennom Hunnedalen.

Foto: Reime Maskin er kommet godt i gang med fresing og legging av fiberkabel i fylkesvei 450 i Dirdal.

Annonse

Et bilde som inneholder utendørs, bakke, tre

Automatisk generert beskrivelse

Herlof Hansen & Sønn AS fra Tromsø har startet på den 36 kilometer lange etappen fra Byrkjedal.

Det graves både i fylkesveien og utenom veibanen. Over Suleskardet skal bredbåndet legges i veikanten slik at veibanen vil bli utvidet med 30 centimeter.

Fra Dirdal skal en følges fylkesvei 450 til Sinnes, videre til Ådneram, Suleskardveien over til Brokke og deretter følges fylkesvei 450 til Dalen. Den videre trase er ukjent.

Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiene og Frafjordheiene (SVR) har med hjemmel i naturmangfoldloven gitt Lyse Fiber løyve til å legge bredbånd i landskapsvernområdet.

Agder Fylkeskommune har godkjent prosjektet og skriver blant annet i begrunnelsen:

Agder fylkeskommune ønsker ringstrukturer og bedre robusthet i fibernettet i regionen. Det er i dag ingen tverrgående fiberkabler i Setesdal mot andre dalfører. Fiberkabler som forsyner Øvre Sirdal inngår heller ikke som en del av en ringstruktur og det bør derfor kobles til bedre redundante løsninger. I fjor initierte derfor DDA (Det Digitale Agder) til et møte mellom relevante fiberaktører og resultatet er nå at det planlegges et felles kommersielt prosjekt over Brokke til Suleskard. Lyse fiber har fått prosjektansvaret av øvrige fiberselskaper.

Arbeidet skal utførast i tråd med søknad og beskriving i kart og gjeld følgjande tiltak:

  • •  Fresing av 3 cm. breitt spor i inntil 30 cm. djupne for nedlegging av fiberkabel og trekkerøyr langs vegkant (trenching). Attfylling med masse og forsegling med asfalt i inntil 30 cm. breidde der det i dag er vegskulder i grus.
  • •  Graving av grøft med inntil 40 cm. breidde og inntil 40 cm. djupne i vegskulder på enkelte korte strekningar for å legge ned fiberkabel og trekkerøyr.
  • •  Plassering av trekkekummar på møtestader eller i vegskulder i tråd med kart

Verneområdestyret vil presisere at tiltaka må gjennomførast utan utviding av breidda på vegskulder eller graving i terreng.