Home>Front>Høy beredskap i påsken
Et bilde som inneholder utendørs Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Turløyper

Høy beredskap i påsken

Sirdal kommune har forberedt en høy beredskap i påsken. Dette gjelder både fra kommunalt ansatte innen helse og brann sammen med frivillige organisasjoner. I løpet av påskehelgen forventes det mellom 30.000 – 40.000 påsketurister. Dette betyr økt aktivitet for lege- og ambulansetjenesten, sammen med brann og redning.

  • To leger og to ambulanser skal betjene øvre og nedre del av kommunen i påsken. På Tjørhom vil det bli legevakttjeneste fra klokka 1000 – 1900, hver dag. En kan imidlertid ikke bare troppe opp på kontoret uten legeavtale. Du må ringe i forkant på telefon 116117 og avtale tid, sier Paul Otto Vindelev, kommuneoverlege i Sirdal kommune til Sirdalmedia.

Foto: 28. mars var det kjentmannstur til Kjerag med start i Hunnedalen. Der møtte de Luftambulansen.

Et bilde som inneholder bil, snø, utendørs, transport

Automatisk generert beskrivelse

Hver dag i påsken blir det legetjeneste på Tjørhom.

Vindelev sier Sirdal har en dyktig ambulansetjeneste, hvor medarbeiderne har et høyt utdannelsesnivå. I fjor påske minnes kommuneoverlegen at alle ambulanser, inklusive Røde Kors og Folkehjelpen, pluss to legehelikopter og Sar Queen-helikopteret var opptatt samtidig. Det forteller mye om aktiviteten.

I tillegg til de offentlig ansatte, er alle frivillige organisasjoner i beredskap og klar for innsats hvis det skulle være nødvendig.

Det gjelder innbyggernes egen Leitegruppe, Øvre Sirdal Leitegruppe, som alltid er til tjeneste døgnet rundt. Så kommer Sandnes Røde Kors Hjelpekorps på Sinnes med mannskap og utstyr. Det samme er tilfelle for Norsk Folkehjelps hytte i Solheimsdalen. Og i Ådneram er Speidernes beredskapsgruppe på plass hele påsken.

Annonse

Et bilde som inneholder himmel, utendørs, snø, gå på ski

Automatisk generert beskrivelse

Mannskapene på kjentmannsturen hadde samling på Kjerag.

Sirdal brann- og redningsvesen har hjemmevakt i påsken. Da dimensjoneres Sirdal brann og redning ut fra den risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS) som ble vedtatt politisk i 2015.

  • Det tilsier at vi har en sjåfør på brannbil og en utrykningsleder på Tonstad brannstasjon og det samme på Tjørhom brannstasjon. Disse er på hjemmevakt i påskeuken når vi forventer mye folk innenfor Sirdal kommunegrense, sier brannsjef Roger Egeli til Sirdalmedia.

Det kom et nytt krav til alle brannvesen fra 1. mars i år om overordnet vakt som har brannsjefens myndighet utenfor arbeidstiden. Sirdal kommune har ikke innført en slik ordning selv eller inngått avtale med annet brannvesen om kjøp av en slik ordning ennå, så i påsken er brannsjefen selv på vakt som innsatsleder brann for å oppfylle kravet i den nye brann- og redningsvesen forskriften. Totalt blir det fem personer på hjemmevakt i Sirdal brann- og redning i påsken.

Et bilde som inneholder tekst, gul, utendørs, transport

Automatisk generert beskrivelse

En ambulanse blir stasjonert ved Tjørhom Grendehus.